Księga I rys. 1  Wtem ujrzała młodzieńca i z r±k jej wypadła
Suknia, a twarz od strachu i dziwu pobladła.

Księga I