Księga III rys. 3Przerwał nareszcie nudny tok obiadowania
Gość niespodziany, szybko wpadając gajowy,
Nie zważał nawet, że czas właśnie obiadowy,
Podbiegł do pana; widać z postawy i miny,
Że ważnej i niezwykłej jest posłem nowiny.
Ku niemu oczy całe zwróciło zebranie.
On odetchnąwszy nieco, rzekł: "Niedźwiedź mospanie."

Księga III