Stanisław Kaczor Batowski
Lwów 1866 - Lwów 1946

Źródła

Korzystano z materiałów zamieszczonych w następujących źródłach:


  1. Marek Kwiatkowski, "Polscy malarze koni". Krajowa Agencja Wydawnicza. Warszawa 1991.

  2.  
  3. Halina Andrzejewska, Anna Derwojedowa, Janusz Derwojed, Andrzej Dulewicz, Hanna Kubaszewska. "Malarstwo polskie". AURIGA Oficyna Wydawnicza. Warszawa 1997.

  4.  
  5. Dariusz Grzybek, Roman Marcinek, Julian Maślanka. "Rzeczpospolita Sarmatów". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków.

  6.  
  7. "Pejzaż malarzy polskich w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki". Katalog wystawy. Druk Bernardinum, Pelplin 2004.

 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Obrazy