Anna Bilińska-Bohdanowicz
Złotopole na Ukrainie 1857 - Warszawa 1893

Źródła

Korzystano z materiałów zamieszczonych w następujących źródłach:


  1. Andrzej Ryszkiewicz, "Malarstwo polskie. Romantyzm, historyzm, realizm". AURIGA Oficyna Wydawnicza. Warszawa 1989.

  2. Dmitrij Szelest, "Lwowska Galeria Obrazów malarstwo polskie". Oficyna Wydawnicza AURIGA. Warszawa 1990.

  3. Maria Poprzęcka, "Polskie malarstwo salonowe". Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Warszawa 1991.

  4. Maria Poprzęcka, "Arcydzieła malarstwa polskiego". Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1997.

  5. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Franciszek Stolot. "Historia malarstwa polskiego". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków 2000.

  6. "Krajobrazy. Polskie malarstwo pejzażowe od oświecenia do końca XX wieku". KAW, 2000.

  7. Barbara Kokoska. "Impresjonizm polski". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków 2001.
  8.  
  9. Joanna Tomalska, Beata Mróz. "Malarstwo polskie. Kolekcja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku". Oficyna Wydawnicza "Między niebem a ziemią", Białystok 2005.

 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Obrazy