Szymon Czechowicz
Kraków 1689 - Warszawa 1775

Źródła

Korzystano z materiałów zamieszczonych w następujących źródłach:


  1. Dmitrij Szelest, "Lwowska Galeria Obrazów malarstwo polskie". Oficyna Wydawnicza AURIGA. Warszawa 1990.
  2.  
  3. Maria Poprzęcka, "Arcydzieła malarstwa polskiego". Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1997.
  4.  
  5. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Franciszek Stolot. "Historia malarstwa polskiego". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków 2000.
  6.  
  7. Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski, Janusz Rosikoń. "Anioły". Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", 2003.
  8.  
  9. Zbigniew Michalczyk, "Szymon Czechowicz [1689-1775]". EDIPRESSE POLSKA S.A. Warszawa 2007.


Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia

Szymon Czechowicz - str. 1
Szymon Czechowicz - str. 2
Szymon Czechowicz - str. 3
Szymon Czechowicz - str. 4