Walery Eljasz-Radzikowski
Kraków 1841 - Kraków 1905

Źródła

Korzystano z materiałów zamieszczonych w następujących źródłach:


  1. Helena Pitoń. "Zbiory sztuki Muzeum Tatrzańskiego". Muzeum Tatrzańskie, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego. Zakopane 1999.
  2.  
  3. Katalog wystawy "Malarze polscy w Monachium" ("I po co myśmy tam jechali"). Opracowanie Eliza Ptaszyńska, Zbigniew Fałtynowicz, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2005.
  4.  
  5. Wybór i opracowanie Justyna Chłap-Nowakowa, "Tatry w poezji i malarstwie". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński,Kraków.
  6.  
  7. Anna Król, "Pejzażyści Tatr". Państwowa Galeria Sztuki. Sopot 2006.
  8.  
  9. Waldemar Okoń. "Kresy w malarstwie". Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006.

 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Obrazy