Artur Grottger
Ottyniowice na Podolu 1837 - Amélie-les-Bains 1867

Życiorys

Źródła
 
 

Pięć cyklówWarszawa I. 1861.
Żółtawy karton, kredka czarna, niekiedy światła wydobyte białą. 
Wymiary ok.25 x 35 cm.
Wszystkie kartony sygnowane "A. G.", karton IV datowany "1861".
Muzeum Narodowe, Wrocław.
7 kartonów

Warszawa II. 1862.
Żółtawy karton, kredka czarna, światła wydobyte białą. 
Wymiary 38 x 47 cm.
Wszystkie kartony sygnowane "A. G.", wszystkie prócz VI datowane "1862".
Victoria and Albert Museum, Londyn.
7 kartonów

Polonia. 1863.
Żółtawy karton, kredka czarna, światła wydobyte białą. 
Wymiary 33,5-44 x 47-57 cm.
Wszystkie kartony sygnowane "A. G." i datowane "1863".
Országos Magyar Szépmüvészeti Muzeum, Budapeszt.
9 kartonów

Lituania. 1864 - 1866.
Żółtawy karton, kredka czarna, światła wydobyte białą. 
Wymiary 44,5 x 59 cm.
Wszystkie kartony sygnowane "A. G.", karton I datowany "1864", karton II i III - "1865", trzy ostatnie - "1866".
Muzeum Narodowe, Kraków.
6 kartonów

Wojna. 1866 - 1867.
Żółtawy karton, kredka czarna, światła wydobyte białą. 
Wymiary: karton I i XI - ok. 30 x 48 cm, pozostałe - 61.5 x 48 cm.
Wszystkie kartony sygnowane "A. G.", kartony I - V datowane "1866", następne "1867".
Muzeum Narodowe, Wrocław
11 kartonów

 

Inne obrazyArtur Grottger - str. 2.

Cykl "Szkoła szlachcica polskiego".
Odbicie łupu Tatarom.
Tatarzy w ucieczce.
Utarczka ze Szwedami.
Autoportret ze strachem na wróble.
Żydzi przed karczmą.
Pejzaż.
Portret Fryderyki z Maszkowskich Jakubowiczowej.
Pobudka (Pobudka powstańców).
Portret klaczy w Porębie.
Spotkanie Jana III Sobieskiego z cesarzem Leopoldem I pod Schwechat.
Wianki.
Artur Grottger - str. 3

Ucieczka Henryka Walezego z Polski.
Portret hrabianki Thun.
Modlitwa wieczorna rolnika.
Autoportret z cygarkiem.
Na przejażdżce. Portret Aleksandra Pappenheima.
Obywatel z Barszczowic.

Portret dziewczynki.
Portret nieznanego mężczyzny.

Rekonesans.
Modlitwa konfederatów barskich przed bitwą pod Lanckoroną.
Portret Marii Sawiczewskiej, siostry artysty.

W Saskim Ogrodzie w Warszawie.
Po powstaniu (W drodze do kościoła).
Dostojnik.

Nokturn.
Artur Grottger - str. 4

Pojednanie.
Popiersie kobiety
.
Autoportret 1865.
Chrystus w koronie cierniowej.
Przejście przez granicę.
Wedeta.
Portret dziewczynki z medalionem.
Portret rudowłosej.

Pożegnanie powstańca.
Powitanie powstańca.
Pochód na Sybir
.

Pod eskortą.
Pod murami więzienia.
Portret Franciszka Tepy
.
Portret Jerzego Lubomirskiego.

Portret Klementyny z Dzieduszyckich Szembekowej-Szolc.
ArturGrottger - str. 5

Szlachcic pod figurą.
Portret Wandy Monné w stroju balowym
.
W rok głodu na Huculszczyźnie.

Alegoria wojny.
Pochód na Sybir.
Z krzyżem po śniegu
.
Biedna muzykantka.
Portret mężczyzny
- Wincentego Wasilewskiego (?).
Portret Wincentego Chochlik Wasilewskiego.

Autoportret 1867.
Przed posągiem Napoleona.
Fryne.
Czytający starzec.

Joanna d'Arc.

Portret kobiety.

Portret mężczyzny.

 

 
 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Grottger - str. 1
Grottger - str. 2
Grottger - str. 3
Grottger - str. 4
Grottger - str. 5
Grottger - Warszawa 1
Grottger - Warszawa 2
Grottger - Polonia
Grottger - Lituania
Grottger - Wojna