Mikołaj Haberschrack
Kraków XV wiek


   Malarz i snycerz urodzony w Nowej Wsi pod Krakowem. Kilkakrotnie wymieniany w dokumentach, od 1454 (gdy otrzymał obywatelstwo Krakowa), do 1481. W roku 1468 podpisał umowę z augustianami na wykonanie obrazów do głównego ołtarza w ich kościele p.w. świętej Katarzyny na Kazimierzu w Krakowie. Z tego ołtarza zachowało się 11 tablic. W 1476 pracował we Lwowie, gdzie wspólnie z Albertem, zapewne swoim bratem, miał pozłocić i pomalować nie zachowaną rzeźbę św. Marii Magdaleny. Przypisuje mu się także kilka rzeźb drewnianych.
 

 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Obrazy