Roman Kochanowski
Kraków 1857 - Freising w Bawarii 1945

Życiorys

Źródła
Autoportret
Ok. 1900. Olej, karton naklejony na deskę. 26,6 x 19,3 cm.
Własność prywatna.
573x800
111 KB


Portret żony
Ok. 1900. Olej na płótnie. 29 x 23,5 cm.
Własność prywatna.
676x800
112 KB


Portret mężczyzny
Ok. 1900. Olej na płótnie. 30 x 17,5 cm.
Własność prywatna.
459x800
50 KB


Portret dziewczyny
Ok. 1900. Olej na kartonie. 28 x 18,5 cm.
Własność prywatna.
533x800
82 KB


Studium kobiety
Ok 1900. Olej na desce. 15 x 14 cm.
Własność prywatna.
765x800
112 KB


Starość
Ok. 1900. Olej na płótnie. 16,3 x 29,3 cm.
Własność prywatna.
800x443
80 KB


Zachód słońca
Ok. 1900. Olej na desce.5 x 22 cm.
Własność prywatna.
1000x204
30 KB

Krowy na pastwisku
Ok. 1900. Olej na tekturze. 20,1 x 27,3 cm.
Własność prywatna.
800x592
103 KB

Pejzaż z czerwonym dachem
Ok. 1900. Olej na płótnie naklejonym na deskę. 22,3 x 13,5 cm.
Własność prywatna.
461x800
95 KB

Pejzaż z topolami
1900. Olej na płótnie. 30,5 x 13 cm.
Własność prywatna.
342x800
51 KB

Pejzaż z rzeką
Ok. 1900. Olej na płótnie. 24 x 30 cm.
Własność prywatna.
800x632
127 KB

Wierzby
Ok. 1900. Olej na płótnie. 20 x 27,7 cm.
Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
800x577
114 KB

W parku
Ok. 1900. Olej na tekturze. 20,8 x 24 cm.
Własność prywatna.
800x483
34 KB


Wiosna
Ok. 1900. Olej na płótnie naklejonym na deskę. 24,3 x 15,1 cm.
Własność prywatna.
528x800
62 KB


Zaułek we Freisingu zimą
Ok. 1900. Olej na płótnie naklejonym na deskę. 20 x 10,2 cm.
Własność prywatna.
388x800
70 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia

Roman Kochanowski - str. 1
Roman Kochanowski - str. 2
Roman Kochanowski - str. 3
Roman Kochanowski - str. 4
Roman Kochanowski - str. 5
Roman Kochanowski - str. 6
Roman Kochanowski - str. 7
Roman Kochanowski - str. 8
Roman Kochanowski - str. 9
Roman Kochanowski - str. 10
Roman Kochanowski - str. 11
Roman Kochanowski - str. 12


Szkicownik - str. 13
Szkice pejzażowe - str. 14