Wacław Koniuszko
  Kraków 1854 - Kraków 1900


   W 1879 roku ukończył 13-letnią naukę w krakowskiej SSP na oddziale kompozycji u Jana Matejki. Warsztat doskonalił w akademii monachijskiej. Od 1875 regularnie wystawiał w Krakowie i dzięki temu był znany w życiu artystycznym, gdyż po powrocie ze studiów do Krakowa doznał ataku paraliżu i choroby psychicznej, które całkowicie wyłączyły go z pracy twórczej. Zmarł w przytułku.

   Zaskakująco obfity jest dorobek artysty. Przede wszystkim są to sceny rodzajowe ukazujące życie najuboższych kręgów mieszczaństwa, a zwłaszcza Żydów z krakowskiego Kazimierza, ich obyczaje i obrzędy religijne. W studiach portretowych i wizerunkach pięknych kobiet wykazywał się umiejętnością zarysowania indywidualności poszczególnych postaci.


Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Wacław Koniuszko - obrazy