Aleksander Kotsis
Ludwinów k. Krakowa 1836 - Podgórze 1877


   Dzieciństwo spędził w Ludwinowie, gdzie jego rodzice mieli niewielkie gospodarstwo, które po roku 1846 sprzedali przenosząc się do Podgórza (dziś dzielnicy Krakowa). W roku 1850 rozpoczął studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie studiował z przerwami. W 1860 roku otrzymal stypendium rządowe na dalsze studia w Wiedniu. W roku 1862 z powodu trudnej sytuacji rodzinnej wrócił do Krakowa.

   Malował przede wszystkim  codzienne sceny z życia małopolskiego ludu - chłopów, górali, wiejskich dzieci, pejzaże podkrakowskie i górskie. Tworzył też portrety i liczne studia głów wieśniaków i górali. Rozróżnia się 3 fazy jego twórczości: od kompozycji patriotycznych w duchu Artura Grottgera (Kosiarz 1862), poprzez przedstawienie niedoli chłopskiej (Matula pomarli 1868) do bardziej pogodnego obrazu wsi (Lato 1872).

Encyklopedia Polski, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 1996.
Krajobrazy, KAW 2000.


 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Aleksander Kotsis - str. 1
Aleksander Kotsis - str. 2