PIE¦Ń O ZWYCIĘSTWIE POD GRUNWALDEM

Krol Wlodzyszlaw polszky
Wythold ksandz welki lytewsky
Posszekli brodacze
Yssz lezely iako kolacze
Na polu Grinwalskem
Szlyszano tho w Krolewstwe Franszkem
Czeszkem, Wangerskem,
Angliskem i tako Dunskem.


-------------------------------------
Pie¶ń powstała wkrótce po bitwie pod Grunwaldem.