Jan Rustem
Stambuł 1762 - Dukszty koło Wilna 1835


    Matką Jana Rustema była Francuzka, ojcem Grek lub Ormianin, urodził się w Stambule. Do Polski sprowadził go w 1774 roku książę Adam Kazimierz Czartoryski. Kształcił się u J. P. Norblina i M. Bacciarellego, naukę kontynuował w końcu lat 80-tych w Niemczech i na uniwersytecie w Wilnie. Pracował dla arystokracji na Litwie, potem w Warszawie. Od 1798 roku związał się z Uniwersytetem Wileńskim, wpierw jako adiunkt Franciszka Smuglewicza, a od 1811 jako profesor. Na uniwersytecie pracował aż do jego zamknięcia w 1831 roku.
    Był czołowym przedstawicielem wileńskiej szkoły portretowej w jej najlepszym okresie. Malował przede wszystkim portrety arystokratów, ale także miniatury portretowe, wizerunki chłopów, wschodnich jeźdźców, obrazy rodzajowe,
religijne i historyczne. Projektował też dekoracje i kostiumy dla teatru w Wilnie. Do jego uczniów należeli Walenty Wańkowicz, Jan Krzysztof Damel, Józef Oleszkiewicz, Kanuty Rusiecki, Taras Szewczenko.
    Działał w masonerii litewskiej, należał do lóż Gorliwy Litwin i Dobry Pasterz.


Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Obrazy