Ferdynand Ruszczyc
Bohdanów 1870 - Bohdanów 1936


   Był malarzem, grafikiem i scenografem. Czlonek stowarzyszenia Sztuka. Od 1904 profesor Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, 1907-1908 Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W maju 1919 roku został członkiem Komitetu Odbudowy Uniwersytetu Wileńskiego (zamkniętego przez władze rosyjskie w 1832 roku), opowiadającym się za nadaniem mu za patrona Stefana Batorego. We wrześniu 1919 został profesorem na Wydziale Sztuk Pięknych tejże uczelni.

   Malarstwem zajmował się głównie we wcześniejszym okresie życia. Malował krajobrazy, głównie zimowe i wiosenne o ciemnej gamie barwnej, często o charakterze epickim i symbolicznym. Pejzaże Ferdynanda Ruszczyca odznaczają się ekspresją, dramatyzmem i monumentalizmem form (Ziemia 1898).

   Zajmował się grafiką użytkową, przyczynił się do odrodzenia wileńskiego drukarstwa, sztuki pięknej książki i czasopisma. Był zasłużonym organizatorem życia kulturalno artystycznego. W latach 1910-32 współpracował z teatrami - projekty i dekoracje do 15 sztuk, m.in. Balladyny (1914) Słowackiego, Wesela (1910) i Nocy Listopadowej (1930) Wyspiańskiego.

Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1976 i inne źródła


 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Ferdynand Ruszczyc - str. 1
Ferdynand Ruszczyc - str. 2
Ferdynand Ruszczyc - str. 3
Ferdynand Ruszczyc - str. 4
Ferdynand Ruszczyc - str. 5