Stanisław Samostrzelnik
Kraków ok. 1480 - Mogiła pod Krakowem 1541


   Pochodził z rodziny rzemieślników, zawodu uczył się prawdopodobnie w warsztacie cechowym i w klasztorze oo. Cystersów w Mogile, do którego wstąpił najpóźniej w 1506 roku. Dzięki opiece kanslerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego mógł poza klasztorem być przez 20 lat kapelanem i nadwornym malarzem swojego protektora. W czasie pobytu z K. Szydłowieckim na Węgrzech poznał malarstwo włoskie. Pracował też dla dworu królewskiego i biskupa krakowskiegp Piotra Tomickiego. W 1534 roku wrócił do klasztoru.

   Uprawiał wszystkiw rodzaje malarstwa: miniaturowe książkowe (Modlitewnik Zygmunta Starego - 1524, Modlitewnik królowej Bony - 1527, Modlitewnik Krzysztofa Szydłowieckiego- 1527, Modlitewnik Gasztołda - 1527, Liber geneseos illustris familiae Schidloviciae - ok. 1530, Ewangeliarz Piotra Tomickiego), sztalugowe (Portret biskupa Piotra Tomickiego) i monumentalne - freski w kościele i klasztorze Cystersów w Mogile.

   Freski w Mogile można oglądać do dziś, serdecznie polecam. Mogiła jest dziś częścią Nowej Huty, a może jest odwrotnie.


 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Obrazy