Andrzej Stech
Słupsk 1635 - Gdańsk 1697  

Życiorys

Źródła


 


Portret Gabriela Friedricha Schumanna (1667-1718)
1685. Olej na płótnie. 84 x73 cm.
Muzeum Narodowe w Gdańsku.
800x798
61 KB


Portret patrycjuszki gdańskiej
1685. Olej na płótnie.87 x 72 cm.
Muzeum Narodowe w Gdańsku.
655x800
72 KB

Portret Friedricha Gottlieba Engelcke (1658-1716)
1686. Olej na płótnie. 127 x 102 cm.
Muzeum Narodowe w Gdańsku.
637x800
55 KB


Opat Michał Antoni Hacki (fragment obrazu z głównego ołtarza katedry w Oliwie)
1688.
Katedra w Oliwie.
649x800
88 KB


Oliwa - zespół zabudowań i kościół opactwa cysterskiego - obecna katedra
(fragment obrazu z głównego ołtarza katedry w Oliwie)

1688.
Katedra w Oliwie.
800x711
114 KB


Gody w Kanie Galilejskiej
1689-1696. Olej na płótnie. 290 x 308 cm.
Katedra w Pelplinie, krużganek wschodni.
800x738
92 KB


Chrystus i niewiasta kananejska
Ok. 1689. Olej na papierze. 18,3 x 33,5 cm.
Muzeum Narodowe w Poznaniu (depozyt Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk).
800x453
72 KB


Umywanie nóg
Ok. 1689. Olej na papierze. 23,7 x 36 cm.
Muzeum Narodowe w Poznaniu (depozyt Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk).
800x520
77 KB


Bitwa pod Chocimiem w 1673 roku
Przed 1697. Olej na płótnie.
Lwowska Galeria Sztuki.
------------------------------------
Obraz malowany wspólnie z F. van Kesselem.
800x699
132 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Andrzej Stech - str. 1
Andrzej Stech - str. 2