Franciszek Żmurko
Lwów 1859 - Warszawa 1910

Źródła

Korzystano z materiałów zamieszczonych w następujących źródłach:


 1. Agnieszka Morawińska. "Malarstwo polskie od gotyku do współczesności". AURIGA Oficyna Wydawnicza. Warszawa 1984.
 2.  
 3. Dmitrij Szelest, "Lwowska Galeria Obrazów malarstwo polskie". Oficyna Wydawnicza AURIGA. Warszawa 1990.
 4.  
 5. Maria Poprzęcka, "Polskie malarstwo salonowe". Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Warszawa 1991.
 6.  
 7. Maria Poprzęcka, "Arcydzieła malarstwa polskiego". Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1997.
 8.  
 9. Halina Andrzejewska, Anna Derwojedowa, Janusz Derwojed, Andrzej Dulewicz, Hanna Kubaszewska. "Malarstwo polskie". AURIGA Oficyna Wydawnicza. Warszawa 1997.
 10.  
 11. "Sztuka dwóch czasów". Katalog wystaw. Muzeum Narodowe w Gdańsku. Gdańsk 1999.
 12.  
 13. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Franciszek Stolot. "Historia malarstwa polskiego". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków 2000.
 14.  
 15. Praca zbiorowa. Redakcja naukowa: Dorota Folga-Januszewska. "Muzeum Narodowe w Warszawie. Arcydzieła malarstwa". Wydawnictwo "Arkady". Warszawa 2005.
 16.  
 17. Katalog wystawy "Malarze polscy w Monachium" ("I po co myśmy tam jechali"), Opracowanie Eliza Ptaszyńska, Zbigniew Fałtynowicz, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2005.

 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Obrazy