Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

¬ródła
 

Sceny i postacie historyczne (3)Konrad Wallenrod (szkic)
1863. Olej na płótnie. 67,8 x 53,8 cm.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
559x800
82 KB

Zygmunt August z Barbar± na dworze radziwiłłowskim w Wilnie (szkic)
1864. Olej na płótnie. 122 x 100 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
659x800
128 KB

Rok 1863 - Polonia
1864. Olej na płótnie. 156 x 232 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie. Zbiory Czartoryskich.
800x541
104 KB

Kazanie Skargi 
1864. Olej na płótnie. 224 x 397 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
800x453
99 KB

Wyjazd Henryka Pobożnego z Legnicy
1865. Olej na papierze naklejonym na płótno. 71 x 59 cm.
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
659x800
158 KB

Ociemniały Wit Stwosz z wnuczk±
1865. Olej na płótnie. 155,5 x 140 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
724x800
175 KB

Zygmunt August w ogrodzie wileńskim (szkic)
1865. Olej na płótnie. 31 x 38 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x679
152 KB

Otrucie ostatniego księcia mazowieckiego Janusza (szkic)
1865. Olej na kartonie. 72 x 66,5 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
699x800
192 KB

Rejtan - Upadek Polski
1866. Olej na płótnie. 282 x 487 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.

Zobacz fragmenty obrazu.
800x451
115 KB


Sejm w G±sawie (szkic)
1866. Olej na papierze naklejonym na płótnie. 59 x 115,5 cm.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
800x429
119 KB

Alchemik Sędziwój i Zygmunt III (szkic kompozycyjny)
1866. Olej na płótnie. 45 x 69 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x472
123 KB

Alchemik Sędziwój
1867. Olej na desce. 73 x 130 cm.
Muzeum Sztuki w Łodzi.
800x452
110 KB

Władysław Biały w Dijon
1867. Olej na tekturze. 47,5 x 38 cm.
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
638x800
98 KB

Zygmunt August i Barbara na dworze Radziwiłłowskim w Wilnie
1867. Olej na płótnie. 127 x 107 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
667x800
94 KB

¦więty Kazimierz - królewicz polski
1869. Akwarela na papierze. 25,5 x 21,2 cm. 
Dom Jana Matejki w Krakowie.
721x800
94 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowo¶ci i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska