Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Sceny i postacie historyczne (5)
Uczta u Wierzynka 
1877. Olej na desce. 100 x 74 cm. 
Własność prywatna.
603x800
154 KB

Bolesław Rogatka z Anną Dedern
1877. Olej na desce. 48,5 x 49 cm. 
Własność prywatna.
710x800
146 KB

Święty Stanisław karcący Bolesława Śmiałego
1877. Olej na płótnie. 47,5 x 32,5 cm. 
Obraz zaginiony.
800x615
162 KB

Bitwa pod Grunwaldem
1878. Olej na płótnie. 426 x 987 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
Zobacz fragmenty obrazu.
-----------------------------------------
Tekst "Pieśni o zwycięstwie" śpiewanej wkrótce po bitwie pod Grunwaldem.
1000x426 
147 KB


Bitwa pod Warną
1879. Olej na desce. 58 x 92 cm.
Szépmüvészeti Muzeum, Budapeszt.
1000x623
140 KB

Władysław Warneńczyk, fragment obrazu Bitwa pod Warną
642x800
154 KB


Spór małżeński Gryfiny z Leszkiem Czarnym
1879. Olej na desce. 33,5 x 48 cm
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
800x543
114 KB

Władysław Łokietek zrywający układy z Krzyżakami w Brześciu Kujawskim
1879. Olej na desce. 35,5 x 39,5 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x661
126 KB

Seweryn Bethman z żupnikiem, Andrzejem Kościeleckim podczas pożaru salin wielickich (szkic)
1879. Olej, karton naklejony na płótnie. 74 x 46,5 cm
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.
504x800
130 KB

Zabójstwo Andrzeja Tęczyńskiego w kościele franciszkanów w Krakowie w r. 1461
1879. Olej na desce. 49 x 63 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x611
179 KB

Grzymisława z synem Bolesławem Wstydliwym w więzieniu u Konrada Mazowieckiego w Sieciechowie
1879. Olej na desce. 32 x 62,5 cm
Obraz zaginiony.
800x408
98 KB

Zjazd królów Jagiellonów z cesarzem Maksymilianem pod Wiedniem
1879.  Olej na desce. 60,5 x 94 cm.
Własność prywatna w Wiedniu.
800x543
153 KB

Zabicie Leszka Białego w Gąsawie
1880. Olej na desce. 30 x 66 cm.
Muzeum Narodowe w Gdańsku.
800x453
126 KB

Jan III Sobieski wręcza kanonikowi Denhoffowi list do papieża z wiadomością o zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem w r. 1683 (szkic)
1880. Olej na płótnie. 58 x 100 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x471
111 KB

Dymitr z Goraja wstrzymujący Jadwigę od wyłamania drzwi na zamku królewskim w Krakowie
1881. Olej na sklejce. 46 x 38 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
737x800
131 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska