Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Polichromie i sztuka sakralna (1)
Matka Boska z Dzieciątkiem, św. Leonardem i św. Joanną
1858. Olej.
Własność prywatna.
630x800 51 KB


Święty Jan Kanty z aniołem przy ołtarzu
1858. Olej na płótnie. 32 x 25 cm.
Własność prywatna.
605x800
78 KB

Wskrzeszenie Łazarza
1867. Olej.
Parafia w Nowym Wiśniczu.
516x800 104 KB
Święci Cyryl i Metody
1885.
Jan Matejko ofiarował ten obraz  świątyni w Welehradzie na Morawach, jako dar narodu polskiego. Mówi o tym dokument podpisany przez polską delegację: "Obraz ten zawieziony do Rzymu przez Zygmunta hrabiego Cieszkowskiego, poświęcił Ojciec Święty Leon XIII dnia 26 czerwca w Watykanie. Składamy go na znak wspólności ludów słowiańskich w Kościele katolickim".
514x800 137 KB

Anioł na gotyckim kwiatonie
Karton do polichromii kościoła Mariackiego
1889. Akwarela. 225 x 203 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
507x600 76 KB


Anioł 
Karton do polichromii kościoła Mariackiego
1889. Akwarela na papierze. 220 x 235 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie
696x800
89


Anioł 
Polichromia w prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie

651x800 108 KB


Anioł grający na dudach
Karton do polichromii kościoła Mariackiego.
Bez daty. Akwarela. 137 x 125 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
749x800
97 KB

Anioł grający na dudzie
Projekt do polichromii kościoła Mariackiego.
1890. Akwarela na kartonie. 135 x 121 cm.
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
794x800
118 KB
Anioł grający na cytrze
Karton do polichromii kościoła Mariackiego
1890. Akwarela na kartonie. 128,5 x 117 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
531x600 80 KB

Anioł grający na harfie
Projekt do polichromii kościoła Mariackiego.
1890. Akwarela na kartonie. 135 x 121 cm.
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
794x800
141 KB


Diabeł śmiejący się
Karton do polichromii kościoła Mariackiego
Bez daty. Akwarela na kartonie. 41 x 58,5 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
------------------------------------------
W średniowieczu malowano w kościołach wizerunki szatańskie, ale malowano je na dole ścian, blisko podłogi, gdyż tam jest
ich miejsce. Jan Matejko nie odszedł od starej tradycji. Ludzie oglądający polichromię szybko zinterpretowali te trzy wizerunki diabelskie z trzema zaborcami ziem Polski.
800x558
91 KB


Diabeł z głową ptaka
Karton do polichromii kościoła Mariackiego
Bez daty. Akwarela na kartonie. 46 x 34 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
598x800
119 KB


Diabeł z rozwartą paszczą
Karton do polichromii kościoła Mariackiego
Bez daty. Akwarela na kartonie. 51 x 40 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
639x800
100 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska