Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Rysunki (2)Podhorce
 ? Rysunek ołówkiem.13,5 x 18 cm
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x576
110 KB
Studium z natury - krajobraz
 ? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
721x800
76 KB

Studium z natury - krajobraz
 ? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x491
141 KB

Studium z natury - krajobraz
 ? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x606
73 KB

Krajobraz
 ? Rysunek ołówkiem. 13,5 x 23,5 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x451
74 KB

Studium pejzażu
 ? Rysunek ołówkiem. 13 x 31,5 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x580
140 KB

Motywy roślinne
 ? Rysunek ołówkiem. 29,8 x 18,7 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
506x800
145 KB

Szkice łuków i strzał
 ? Ołówek na papierze. 27 x 19 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
569x800
93 KB

Szkic miecza
 ? Ołówek na papierze. 27 x 16,5 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
510x800
51 KB

Studium z pieczęci Bolesława Wstydliwego
 ? Ołówek na papierze. 20 x 13 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
529x800
91 KB

Studium pieczęci królowej Jadwigi Andegaweńskiej
 ? Ołówek na papierze. 31,5 x 23,5 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
508x800
102 KB

Mścisław, opat tyniecki, rysunek wg pieczęci z XIV wieku
 ? Ołówek na papierze.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
548x800
114 KB

Rysunek sakiewki
 ? Ołówek na papierze. 19,5 x 14 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
586x800
78 KB

Rysunek kuszy
 ? Ołówek na papierze. 27 x 18,5 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
557x800
87 KB

Studium berła Kazimierza Wielkiego
 ? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
567x800
102 KB

Lutnia - studium zabytkowego instrumentu
 ? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
526x800
84 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska