Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Rysunki (4)
Autokarykatura
 ? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
492x800
106 KB

Karykatura Leonarda Serafińskiego
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
655x800
119 KB

Karykatura Aleksandra Gryglewskiego - "Oleś, kiedy grajcara przy duszy nie ma"
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
558x800
134 KB

Jan Matejko i Stanisław Giebułtowski podczas wycieczki do Starego Wiśnicza
? Rysunek ołówkiem.
Muzeum pamiątek po Janie Matejce w Koryznówce.
800x509
84 KB

Wizyta muzykantów z Turoniem
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x507
125 KB

Scena rodzinna na ganku w Krzesławicach
? Ołówek na papierze. 41,5 x 25,2 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x490
76 KB

Matejko w otoczeniu rodziny
1872. Ołówek na papierze.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
1000x386
121 KB

Izio wożący siano po parku Krzesławickim swoim ulubionym kundysem dworskim Naradynem
1882. Ołówek na papierze.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x501
90 KB

Hrabia rycerski
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
358x800
58 KB

Rysunek satyryczny
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x760
123 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska