Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Rysunki (5)
Szkic kompozycyjny do obrazu Bitwa pod Grunwaldem
Ok. 1872. Ołówek na papierze. 32 x 19,7 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
507x800
  89 KB

Szkic postaci komtura von Plauen do obrazu Bitwa pod Grunwaldem
? Ołówek na papierze. 32 x 20 cm.
Własność prywatna.
509x800
64 KB

Studium postaci do obrazu Bitwa pod Grunwaldem
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
784x800
188 KB

Studium postaci do obrazu Bitwa pod Grunwaldem
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
719x800
113 KB

Studium postaci do obrazu Bitwa pod Grunwaldem
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x709
174 KB

Studium postaci do obrazu Bitwa pod Grunwaldem
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
686x800
106 KB

Szkic głowy ks. Skargi do obrazu Kazanie Skargi
 ? Ołówek na papierze. 18,2 x 9 cm
Dom Jana Matejki w Krakowie.
601x800
88 KB

Kazanie Skargi (szkic)
 ? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x556
162 KB

Kazanie Skargi (szkic)
 ? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x574
179 KB

Studium do obrazu Kazanie Skargi
 ? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
584x800
127 KB

Stańczyk - studium postaci
 ? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
494x800
137 KB

Stańczyk - studium postaci
 ? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x517
134 KB

Stańczyk - studium postaci
 ? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
688x800
137 KB

Stańczyk - studium postaci
 ? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
646x800
165 KB

Szkic do obrazu Gamrat i Stańczyk - Wawel z Kurzą Stopką
 ? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
742x800
93 KB

Szkic do obrazu Gamrat i Stańczyk
 ? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
502x800
169 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska