Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Rysunki (6)
Zygmunt i Barbara (szkic)
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
650x800
182 KB

Błaganie Zygmunta Augusta o porzucenie Barbary na sejmie w Piotrkowie w 1548 roku
Szkic kompozycyjny do niezrealizowanego obrazu.
1862. Ołówek, papier na tekturze. 22,5 x 31 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x578
181 KB

Śmierć Barbary Radzwiłłówny (szkic kompozycyjny)
1858. Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
485x800
155 KB

Śmierć Barbary Radzwiłłówny
?. Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
603x800
55 KB

Pogrzeb Barbary Radzwiłłówny (szkic kompozycyjny do niezrealizowanego obrazu)
1858. Rysunek ołówkiem.
Lwowska Galeria Sztuki.
800x590
191 KB

Popiersie Zygmunta Augusta
? Rysunek na kalce z nagrobka w Kaplicy Zygmuntowskiej - ze "Skarbczyka" Matejki.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
671x800
105 KB

Zygmunt August w ogrodzie wileńskim (szkic kompozycyjny)
Ok. 1862-1865. Rysunek ołówkiem.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x731
151 KB

Śmierć Zygmunta Augusta w Knyszynie (szkic kompozycyjny)
1886. Rysunek ołówkiem.
?
800x629
138 KB

Studium postaci Kopernika
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
527x800
106 KB

Studium postaci Kopernika
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
714x800
86 KB

Rejtan na sejmie warszawskim - studium postaci
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
497x800
103 KB

Rejtan na sejmie warszawskim (szkic)
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x494
127 KB

Batory pod Pskowem - studium postaci
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x516
116 KB

Batory pod Pskowem (szkic)
? ołówek na papierze.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x449
156 KB

Studium do obrazu Dzwon Zygmunta
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
539x800
98 KB

Dzwon Zygmunta (szkic)
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x512
169 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska