Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Rysunki (7)
Ociemniały Wit Stwosz z wnuczką - studium postaci
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
579x800
152 KB

Wit Stwosz - szkic kompozycyjny
Ok. 1858-1859. Ołówek na papierze.
?
610x800
178 KB

Studium postaci oficera do obrazu Konstytucja 3 Maja 1791 roku
Przed 1891. Ołówek, szary papier na tekturze. 22,3 x 8,8 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
320x800
49 KB

Konstytucja 3 Maja - studium postaci
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x584
117 KB

Hołd pruski - szkic
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
600x800
151 KB
Hołd pruski - szkic kompozycyjny
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x456
126 KB

Unia lubelska - studium postaci
? Rysunek ołówkiem.
Własność prywatna.
800x606
141 KB

Kościuszko pod Racławicami - studium postaci
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
720x800
117 KB

Joanna d'Arc - szkic
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x539
196 KB

Studium do obrazu Jan Kazimierz na Bielanach
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x443
53 KB

Otrucie królowej Bony - szkic kompozycyjny
1860. Ołówek na papierze. 31 x 22,5 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
544x800
161 KB

Carowie Szujscy wprowadzeni na sejm warszawski przed Zygmunta III - szkic kompozycyjny
Ok. 1853 Rysunek ołówkiem.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x536
156 KB

Jadwiga i Dymitr z Goraja - szkic kompozycyjny
? Rysunek ołówkiem.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
615x800
151 KB

Abdykacja Jana Kazimierza - szkic kompozycyjny
1892. Ołówek na papierze.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x480
103 KB

Szkic kompozycyjny do obrazu Grzymisława z synem Bolesławem Wstydliwym w więzieniu u Konrada Mazowieckiego w Sieciechowie
? Ołówek na papierze.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
577x800
129 KB

Szkic kompozycyjny do obrazu Św. Stanisław karcący Bolesława Śmiałego
? Ołówek na papierze. 26,5 x 19 cm
Dom Jana Matejki w Krakowie.
588x800
109 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska