Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Rysunki (8)
Pierwszy sejm w Łęczycy - szkic
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x526
156 KB

Wjazd Henryka Walezego do Krakowa - szkic
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x784
180 KB

Konrad Wallenrod - studium postaci
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
604x800
128 KB

Studium do obrazu Jadwiga i Jagiełło
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
574x800
118 KB

Elżbieta, żona Władysława Jagiellończyka - rysunek do Ubiorów w Polsce
Ok. 1860. Rysunek ołówkiem.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
692x800
152 KB

Maria de Medici (1573-1642), królowa francuska, druga żona Henryka IV
? Rysunek ołówkiem. 32,8x 20,3 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
511x800
101 KB

Ślub Kazimierza Jagiellończyka z arcyksiężniczką Elżbietą - szkic kompozycyjny
1890. Rysunek ołówkiem. 26,7 x 53,2 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x596
176 KB

Kazimierz Wielki - szkic do Dziejów cywilizacji w Polsce
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x607
159 KB

Szkic do obrazu Wyświęcenie z miasta w wiekach średnich
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x632
145 KB

Wyrok na Matejkę - studium postaci
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
317x800
49 KB

Studium do Autoportretu
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
488x800
78 KB

Studium postaci do Portretu dzieci artysty
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x675
145 KB

Portret dzieci artysty - studium postaci
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
372x800
92 KB

Portret dzieci artysty - studium postaci
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
605x800
170 KB

Portret Mikołaja Zyblikiewicza - szkic
? Rysunek ołówkiem.13,5 x 18 cm
Dom Jana Matejki w Krakowie.
467x800
99 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska