Jan Matejko
Kraków 1838 - Kraków 1893

Życiorys

Źródła
 

Rysunki (9)
Szkic do albumu Ubiory w dawnej Polsce - włościanie
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x623
99 KB

Szkic do albumu Ubiory w dawnej Polsce - rycerstwo
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x680
113 KB


Mieszczanie krakowscy, 1507-1548 - rysunek do IV planszy Ubiorów w Polsce
1860. Rysunek ołówkiem.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x520
136 KM

Duchowieństwo, 1548-1572 - rysunek do Ubiorów w Polsce
1860. Rysunek ołówkiem.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x609
145 KB

Studium szaty
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
534x800
105 KB

Podniesienie Chrystusa na Krzyżu - szkic do ikonostasu w cerkwi św. Norberta w Krakowie
1888. Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x528
151 KB

Studium Narodzenia NMP z ołtarza Wita Stwosza
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
538x800
94 KB

Studium grobowca Kazimierza Jagiellończyka
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
595x800
75 KB

Szkic do projektu pomnika Adama Mickiewicza
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
526x800
94 KB

Projekt pomnika Adama Mickiewicza
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
354x800
79 KB

Projekt pomnika Adama Mickiewicza
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
698x800
154 KB

Studium z natury - pożar Krakowa
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
642x800
182 KB

Studium z natury - gołębie
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x583
84 KB

Studium z natury - łby końskie
? Rysunek ołówkiem.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
558x800
90 KB

Szkic do cyklu Dzieje Cywilizacji Ludzkości - Poezja, Muzyka i Historia
1885. Ołówek na papierze. 28 x 41 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x562
111 KB

Szkic do cyklu Dzieje Cywilizacji Ludzkości - Wynalazek kolei żelaznej
1885. Ołówek na papierze. 28 x 41 cm.
Dom Jana Matejki w Krakowie.
800x564
78 KB

 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Spis obrazów Jana Matejki


Matejko - obrazy historyczne (1)
Matejko - obrazy historyczne (2)
Matejko - obrazy historyczne (3)
Matejko - obrazy historyczne (4)
Matejko - obrazy historyczne (5)
Matejko - obrazy historyczne (6)
Matejko - obrazy historyczne (7)
Matejko - obrazy historyczne (8)

Matejko - Dzieje cywilizacji (1)
Matejko - Dzieje cywilizacji (2)

Poczet królów (1)
Poczet królów (2)
Poczet królów (3)
Poczet królów (4)

Matejko - portrety (1)
Matejko - portrety (2)
Matejko - portrety (3)
Matejko - portrety (4)
Matejko - polichromie (1)
Matejko - polichromie (2)

Matejko - inne obrazy

Drzeworyty wg rysunków
Matejki


Rysunki (1)
Rysunki (2)
Rysunki (3)
Rysunki (4)
Rysunki (5)
Rysunki (6)
Rysunki (7)
Rysunki (8)
Rysunki (9)

Wielkie obrazy (fragmenty):

Bitwa pod Grunwaldem
Batory pod Pskowem
Rejtan
Unia Lubelska