Wojciech Gerson
Warszawa 1831 - Warszawa 1901


 

Źródła

Korzystano z materiałów zamieszczonych w następujących źródłach:


 1. Janusz Wałek, "Dzieje Polski w malarstwie i poezji". Wydawnictwo Interpress. Warszawa 1987.
 2.  
 3. Maria i Bogdan Suchodolscy, "Polska. Naród a sztuka". Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1988.
 4.  
 5. Andrzej Ryszkiewicz, "Malarstwo polskie. Romantyzm, historyzm, realizm". AURIGA Oficyna Wydawnicza. Warszawa 1989.
 6.  
 7. Dmitrij Szelest, "Lwowska Galeria Obrazów malarstwo polskie". Oficyna Wydawnicza AURIGA. Warszawa 1990.
 8.  
 9. Maria Poprzęcka, "Polskie malarstwo salonowe". Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Warszawa 1991.
 10.  
 11. Marek Kwiatkowski, "Polscy malarze koni". Krajowa Agencja Wydawnicza. Warszawa 1991.
 12.  
 13. Alicja Rudniewska, "Świątynie polskie w drzeworytach tygodników warszawskich XIX wieku". Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej. Warszawa 1993.
 14.  
 15. Maria Poprzęcka, "Arcydzieła malarstwa polskiego". Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1997.
 16.  
 17. Halina Andrzejewska, Anna Derwojedowa, Janusz Derwojed, Andrzej Dulewicz, Hanna Kubaszewska. "Malarstwo polskie". AURIGA Oficyna Wydawnicza. Warszawa 1997.
 18.  
 19. Anna Lewicka-Morawska, Marek Machowski, Maria Anna Rudzka. "Slownik malarzy polskich". Wydawnictwo ARKADY. Warszawa 2003.
 20.  
 21. Katalog wystawy "Kolekcja K. A. Michalczuków". Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. Drukarnia Bernardinum w Pelplinie, 2003.
 22.  
 23. Dariusz Grzybek, Roman Marcinek, Julian Maślanka. "Rzeczpospolita Sarmatów". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków.
 24.  
 25. Ewa Micke-Broniarek, "Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm". Wydawnictwo ARKADY. Warszawa 2005.
 26.  
 27. Waldemar Okoń. "Kresy w malarstwie". Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006.
 28.  
 29. Anna Król. "Wiatr halny". Katalog wystawy. Prace Wydawnicze - Fundacja Turleja, 2006.
 30.  
 31. Czasopismo "Kolekcja Sztuki Polskiej" nr 124.

Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Wojciech Gerson - str. 1
Wojciech Gerson - str. 2
Wojciech Gerson - str. 3