Wojciech Gerson
Warszawa 1831 - Warszawa 1901

Życiorys

Źródła
Ruiny baszty zamkowej w Ojcowie
1850. Olej na tekturze. 40,5 x 30 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
590x800
95 KB


Widok Płocka
1852. Olej na blasze. 50,5 x 79 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
800x509
81 KB

Droga nad potokiem
1854. Olej na płótnie. 53 x 64 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków.
800x668 63 KB


Ruiny zamku trockiego pod Wilnem
1855. Olej na tekturze. 34 x 41 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
800x666
73 KB


Spotkanie na drodze z Trok do Wilna
?. Ołówek, akwarela, gwasz, papier. 21,5 x 27,3 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
800x622
91 KB


Przed chatą
1856. Olej na płótnie. 60 x 74 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
800x668
97 KB


Dziewczyna bez dachu
1856.
Zaginiony.
631x800
85 KB


W Tatrach
1860. Akwarela, papier. 17,3 x 19,6 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
800x707
151 KB


Gdańsk w XVII wieku
1865. Olej na płótnie. 103,5 x 147 cm.
Muzeum Narodowe, Poznań.
800x558
84 KB


Pożegnanie włościanina z koniem
1865. Olej na płótnie. 60,5 x 80 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
800x585
64 KB

Opłakane apostolstwo (Apostolstwo germańskie u Słowian pomorskich)
1866. Olej na płótnie.
800x471
80 KB


Zygmunt August wdowcem (Lutniści królewscy)
1866. Olej na płótnie.
800x694
85 KB


Przysięga na szarotkę (Dzieci góralskie)
1867. Olej na płótnie. 137 x 101 cm.
Muzeum Narodowe, Szczecin.
597x800
75 KB


Królowa Jadwiga i Dymitr z Goraja
1869. Olej na płótnie.
551x800
84 KB


Przy studni
1870. Olej na płótnie. 86 x 86 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
798x800
129 KB

 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Wojciech Gerson - str. 1
Wojciech Gerson - str. 2
Wojciech Gerson - str. 3