Piotr Michałowski (4)
Kraków 1800 - Krzyżtoporzyce 1855

Życiorys

Źródła
Uparty koń
1832-35. Akwarela na szkicu ołówkowym. 27,4 x 32,4 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x671
110 KB

Koń Obeian
1840-1848. Akwarela na szkicu ołóekowym. 37,7 x 55,2 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x544
93 KB


Targ na bydło
1840-1848. Akwarela na szkicu ołóekowym. 30,6 x 45,8 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x488
60 KB

Stajenni przy koniach.
? Akwarela na szkicu ołóekowym. 29,5 x 35,7 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x586
128 KB

Konie ciągnące w zaprzęgu.
? Akwarela. 35 x 57 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x476
106 KB

Scigające się wozy.
? Akwarela. 28,3 x 60,7 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x358
70 KB


Kobiety wiejskie (Studium portretowe kobiet wiejskich)
1840-1848. Olej na płótnie. 59 x 76,5 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
900x597
48 KB


Studium starego chłopa
?. Olej na płótnie.55 x 43 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
617x800
43 KB

Studium brodatego chłopa
1840-1848. Olej na płótnie. 67 x 53 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
608x800
41 KB


Dziadek wiejski
po 1840. Olej na płótnie. 60,5 x 46 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
605x800
126 KB


Studium chłopca żydowskiego
1840-1848. Olej na płótnie. 59,6 x 40 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
649x800
58 KB


Portret Władysława Sanguszki
Ok. 1840. Akwarela na papierze.
Muzeum Okręgowe w Tarnowie.
651x800
81 KB


Portret dzieci artysty (Dzieci z królikiem)
1840-1841. Olej na płótnie. 48 x 38 cm.
Kolekcja Wojciecha Fibaka.
630x800
62 KB

Syn artysty na koniu.
Ok. 1840. Olej na płótnie.
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
661x800
85 KB

Portret syna na kucu.
Ok. 1842. Olej na płótnie. 82 x 61 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
578x800
96 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Piotr Michałowski - str. 1
Piotr Michałowski - str. 2
Piotr Michałowski - str. 3
Piotr Michałowski - str. 4
Piotr Michałowski - str. 5
Piotr Michałowski - str. 6
Piotr Michałowski - str. 7