Piotr Michałowski (5)
Kraków 1800 - Krzyżtoporzyce 1855

Życiorys

Źródła
Studium chłopca wiejskiego
Ok. 1841. Olej na płótnie. 113,5 x 73 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
533x800
69 KB

Woźnica z końmi
1844-1846. Akwarela na szkicu ołówkowym. 39,7 x 59,2 cm.
Muzeum Narodowew w Krakowie.
800x546
93 KB


Dwa zaprzęgi
1844-1846. Olej na płótnie.  45,5 x 54,5 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x675
78 KB

Wjazd do stajni
1844-1846. Olej na płótnie. 43 x 54 cm.
Muzeum Narodowe w Gdańsku.
800x634
91 KB


Buhaj wyprowadzany z obory
Ok. 1845. Olej na płótnie. Akwarela na papierze. 47 x 58 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x650
83 KB

Konie u żłobu
1845-1846. Akwarela i ołówek na papierze. 22 x 27 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x631
87 KB


Stajenny kiełznający perszerony
1845-1848. Akwarela na papierze. 31,6 x 49,2 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x520
86 KB


Żydzi
1845-1855. Olej na płótnie. 72 x 118 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x471
34 KB


Portret Żyda
?. Olej na płótnie. 53 x 44 cm.
Kolekcja Wojciecha Fibaka.
650x800
68 KB

Mężczyzna w birecie ("Kardynał").
Ok. 1845-48. Olej na płótnie. 70 x 57 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
661x800
96 KB

Portret chłopa w kapeluszu (Sancho Pansa?).
Olej na płótnie. 52,7 x 35,5 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
537x800
84 KB

Seńko. Studium do Don Kichota.
Ok. 1846. Olej na płótnie. 62 x 46,5 cm
Muzeum Narodowe w Krakowie.
594x800
43 KB

Hetman Stanisław Jabłonowski.
Przed 1846. Akwarela. 51,6 x 41,5 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
480x600
70 KB

Rajtar
1846-1848. Olej na płótnie. 53,5 x 43,5 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
484x600

Studium głowy końskiej.
1846 (?). Olej na płótnie. 94 x 72 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
444x600
62 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Piotr Michałowski - str. 1
Piotr Michałowski - str. 2
Piotr Michałowski - str. 3
Piotr Michałowski - str. 4
Piotr Michałowski - str. 5
Piotr Michałowski - str. 6
Piotr Michałowski - str. 7