Józef Peszka
Kraków 1767 - Kraków 1831

Życiorys

¬ródłaPortret Hugona Kołł±taja
1790-1791.
Zamek Królewski w Warszawie.
609x800 59 KB


Portret Stanisława Kublickiego
1790-1791. Olej na płótnie. 155 x 111 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
566x800
  53 KB


Adam Kazimierz Czartoryski
1791. Olej na płótnie. 154 x 109,5 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
565x800
59 KB


Portret Franciszka Smuglewicza
1790-1791. Olej na płótnie. 61 x 51,5 cm.
Lwowska Galeria Sztuki.
674x800
44  KB


Scena alegoryczna z Napoleonem
Po 1810.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
628x800  68 KB


Legiony polskie we Włoszech
?
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, PAN.
800x636
95 KB


Portret Teofili Radziwiłłowej jako Hebe
800x570
63 KB


Antokol  (przedmie¶cie Wilna)
800x533
  100 KB


Lubcz widziany od strony Niemna
800x507
66 KB


Ruiny zamku w Smolanach (dawne woj. witebskie, dzi¶ Białoru¶)
800x597
  74 KB


Widok Szkłowa od strony Mohylewa
800x528
68 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowo¶ci i uzupełnienia