Józef Peszka
Kraków 1767 - Kraków 1831


   Naukę rozpoczął w Krakowie u D. Estreichera, a od 1786 uczył się w Warszawie u F. Smuglewicza, któremu zawdzięczał najwięcej w sprawach artystycznych. Dzięki poparciu H. Kołłątaja został wprowadzony w patriotyczne kręgi posłów Sejmu Czteroletniego, co zaowocowało zamówieniem warszawskiego magistratu na 11 portretów wybitnych osobistości Sejmu. W latach 1793-1812 bywał w Wilnie, Petersburgu, Moskwie, Grodnie i Nieświeżu. W 1813 wrócił do Krakowa, gdzie wraz z J. Brodowskim organizował Akademię Sztuk Pięknych.
   Malował obrazy historyczne, religijne, pejzaże. Przede wszystkim był portrecistą.

Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Obrazy