Michał (Michael) Willmann
Królewiec 1630 - Lubiąż 1706

Źródła

Korzystano z materiałów zamieszczonych w następujących źródłach:


  1. Dorota Kudera, "Krzeszów". Wydawnictwo Laumann-Polska. Piechowice 1998.

  2.  
  3. Anna Lewicka-Morawska, Marek Machowski, Maria Anna Rudzka. "Słownik malarzy polskich". Wydawnictwo ARKADY. Warszawa 2003.

  4.  
  5. Praca zbiorowa. Redakcja naukowa: Dorota Folga-Januszewska. "Muzeum Narodowe w Warszawie. Arcydzieła malarstwa". Wydawnictwo "Arkady". Warszawa 2005.

 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Michał Willmann - str. 1