Michał (Michael) Willmann
Królewiec 1630 - Lubiąż 1706

Życiorys

Źródła


 

Krajobraz ze świętym Janem.
1656. Olej na płótnie. 88 x 118 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
800x603
119 KB

Drzewo genealogiczne Chrystusa.
1678. Olej na płótnie.
Kościół Wniebowzięcia NMP, Krzeszów.
587x800
105 KB

Upadek pod krzyżem (fragment).

Muzeum Narodowe, Warszawa.

508x800
53 KB

 

Kościół p.w. świętego Józefa w Krzeszowie.

Krzeszów jest niewielką mieściną za Kamienną Górą.
Wyróżnia się pocysterskim kompleksem klasztornym z dwoma kościołami.
Większy - Kościół Wniebowzięcia NMP jest jednym z najwspanialszych
barokowych kościołów w Europie.
Mniejszy - Kościół św. Józefa słynie ze wspaniałych fresków wykonanych
przez Michała Willmanna w latach 1693-1695.
Wszystkie poniższe zdjęcia przedstawiają część  fresków z tego kościoła.


 
 

Sklepienie.
Kompozycję sklepienia Michał Willman wzorował na Kaplicy Sykstyńskiej.
Sklepienie liczy 5 przęseł.
Tu widzimy (od góry zdjęcia) przęsła 5, 4, 3 i 2.

Pierwsze przęsło przedstawia Abrahama spełniającego ofiarę. W lunetach: po lewej Dawid grający na harfie, po prawej Aaron z kadzielnicą.
Drugie przęsło przedstawia grupę siedmiu osób spokrewnionych ze św. Józefem. W lunetach: po lewej Mataniasz (Matan) ze zwiniętą Torą, po prawej Matatiasz (Matat).
Trzecie przęsło ukazuje Zachariasza i jego żonę Elżbietę patrzących na swego syna Jana Chrzciciela. W lunetach: po lewej przedstawiono Jakuba, ojca św. Józefa, po prawej Sobę.
Czwarte przęsło pokazuje klęczące postacie Joachima i Anny, wdzięcznych za pobłogosławienie im w późnym wieku przyjściem na świat Maryi. W lunetach dwóch apostołów spokrewnionych ze św. Józefem: po lewej Juda Tadeusz, po prawej Jakub Mniejszy.
Piąte przęsło ukazuje Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. W lunetach dwóch braci apostołów: po lewej Jakub Większy, po prawej Jan Ewangelista.

524x800
138 KB

Sklepienie.
Przęsła 4, 3, 2 i 1 patrząc od góry zdjęcia.
537x800
106 KB

Sklepienie.
Przęsła 2 i 1.
Na ścianie powyżej organów Willmann przedstawił czterech ewangelistów.
634x600
116 KB

Prezbiterium.
Na belce tęczowej apostołowie św. Piotr (po lewej) i św. Paweł (po prawej).
Ołtarze boczne (niestety słabo widoczne):
Po lewej "Józef prosi o rękę Maryi", pierwszy ołtarz z cyklu "Siedmiu radości św. Józefa".
Po prawej "Powątpiewanie w macierzyństwo Maryi", pierwszy ołtarz z cyklu "Siedmiu smutków św. Józefa".
610x800
107 KB

Radość św. Józefa z adoracji Trzech Króli.
Fresk na ścianach prezbiterium.
599x800
103 KB

Chwała niebiańska.
Sklepienie absydy w prezbiterium.
Fresk okazuje Trójcę Świętą w promiennym blasku oraz siedmiu archaniołów tańczących w kole. Wokół kuli ziemskiej umieszczono duchy opiekuńcz czterech stron świata: Uriel, Kachniel, Tsefoniel i Daroniel.
Widoczne jest piąte przęsło sklepienia kościoła.
537x800
98 KB

II ołtarz z cyklu "Siedmiu radości św. Józefa".
Anioł powiadamia św. Józefa o opiekuństwie.
628x800
87 KB

III ołtarz z cyklu "Siedmiu radości św. Józefa".
Narodziny Chrystusa.
603x800
95 KB

IV ołtarz z cyklu "Siedmiu radości św. Józefa".
Pokłon pasterzy.
591x800
102 KB

V ołtarz z cyklu "Siedmiu radości św. Józefa".
Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
Radość św. Józefa ze spotkania z kapłanem - Symeonem Jerozolimskim.
625x800
99 KB

V ołtarz z cyklu "Siedmiu smutków św. Józefa".
Odpoczynek Świętej Rodziny w cieniu lasu, gdzie Maryja karmi Dzieciątko.
Na ulicach dalekiego Betlejem szaleją kaci Heroda.
565x800
78 KB

Sklepienie nad V ołtarzem z cyklu "Siedmiu smutków św. Józefa".
Powrót św. Józefa z Egiptu.
800x533
73 KB

 
 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia