Stanisław Wyspiański
Kraków 1869 - Kraków 1907

Życiorys

Źródła
 

AutoportretyAutoportret.
1890. Rys. ołówkiem. 18,2 x 15 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków.
457x600 
49 KB


Autoportret.
1890. Rys. ołówkiem na papierze. 21,5 x 16,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków.
591x800
66 KB

 Autoportret.
1890. Rys. ołówkiem. 21,4 x 18,6 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków.
456x600 
72 KB

Autoportret.
1892-93. Olej, karton. 31,8 x 21 cm.
Muzeum Narodowym, Warszawa.
404x600
49 KB

Autoportret.
1893-94. Olej na płótnie. 35 x 46,5 cm. 
Muzeum Narodowe, Wrocław.
800x648
119 KB

Autoportret.
1894. Pastel. 56,5 x 45 cm. 
Muzeum Narodowe, Warszawa.
474x600
60 KB

Autoportret.
1895. Pastel. 47 x 29 cm.
Muzeum Narodowe, Poznań.
377x600 
77 KB

Autoportret.
1898. Pastel. 50 x 41,2 cm.
Własność prywatna.
416x600
63 KB

Autoportret.
1902. Pastel. 35 x 35 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
581x600
93 KB

Autoportret.
1903. Pastel. 46 x 64 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków.
800x587
112 KB


Autoportret.
1905. Pastel. 31,3 x 24 cm.
Własność prywatna.
582x800
127 KB

Autoportret.
1907. Ołówek, papier. 20,5 x 16,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków.
479x600
71 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Stanisław Wyspiański - str. 1
 Autoportrety
Iliada
Portrety dzieci (1)
 Portrety dzieci (2)
Portrety (1)
 Portrety (2)
Widoki (1)
 Widoki (2)
Witraże i polichromie (1)
Witraże i polichromie (2)
Inne obrazy