Marcello Bacciarelli
Rzym 1731 - Warszawa 1818

Życiorys

¬ródła


Sceny historyczne


 


Traktat chocimski
1782-1783. Olej na płótnie.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
626x800
82 KB


Sobieski pod Wiedniem (szkic)
1782-1783. Olej na płótnie. 59 x 64 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
745x800
91 KB


Sobieski pod Wiedniem
1782-1783. Olej na płótnie. 33,9 x 28,6 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
645x800
84 KB


Król Władysław Jagiełło nadaj±cy przywileje Akademii Krakowskiej
1784. Olej na płótnie. 33,8 x 27,6 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
655x800
83 KB


Kazimierz Wielki słuchaj±cy pró¶b chłopów
1785-1786. Olej na płótnie. 33,2 x 30 cm
Zamek Królewski w Warszawie.
706x800
91 KB

Hołd pruski
1796. Olej na płótnie. 66 x 52 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie, Sukiennice.
------------------------------------
Replika "Hołdu pruskiego" z Zamku Królewskiego w Warszawie (1785-1786).
625x800
80 KB

Unia lubelska
1796. Olej na płótnie. 66 x 52 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie, Sukiennice.
------------------------------------
Replika "Unii lubelskiej" z Zamku Królewskiego w Warszawie (1784).
636x800
77 KB

Nadanie Konstytucji Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona
1811. Olej na płótnie. 86,5 x 73 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
706x800
94 KB


Cincinnatus
1795. Olej na płótnie. 61,6 x 49 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie, Sukiennice.
628x800
61 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowo¶ci i uzupełnienia

Bacciarelli - str. 1
Bacciarelli - str. 2
Bacciarelli - str. 3
Bacciarelli - str. 4