Marcello Bacciarelli
Rzym 1731 - Warszawa 1818

Życiorys

Źródła
Portret Julii Duhamel
1781.
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
637x800
58 KB


Portret Jana Amora Tarnowskiego
1781. Olej na płycie miedzianej. 88,5 x 71 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
675x800
63 KB


Portret Jana Karola Chodkiewicza
1781. Olej na płycie miedzianej. 88,5 x 71 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
638x800
60 KB


Portret Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła
1781. Olej na płycie miedzianej. 88,5 x 71 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
683x800
77 KB


Portret Romana Sanguszki
1781. Olej na płycie miedzianej. 88,5 x 71 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
676x800
50 KB


Portret Stanisława Hozjusza
1781. Olej na płycie miedzianej. 87,5 x 70 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
641x800
59 KB

Portret Stanisława Potockiego zwanego Rewerą
1781. Olej na płycie miedzianej. 88,5 x 71 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
681x800
65 KB


Portret Stanisława Augusta
1786. Olej na płótnie. 115,5 x 87 cm.
Lwowska Galeria Sztuki.
591x800
65 KB


Autoportret w konfederatce
Po 1787. Olej na płótnie. 70,5 x 57,5 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
651x800
66 KB


Autoportret w brązowym fraku
1793. Olej na płótnie. 70,5 x 57,5 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
633x800
60 KB

Portret Stanisława Augusta z klepsydrą
1793. Olej na płótnie. 111,5 x 85,5 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
614x800
78 KB


Portret Anny Karoliny Doroty Biron księżnej kurlandskiej
Ok. 1795. Olej na płótnie.
Pałac na wodzie.
627x800
67 KB


Portret Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu
1808.  108 x 86 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
599x800
70 KB


Portret Józefa Radzimińskiego, wojewody gnieźnieńskiego
Ok. 1810. Olej na płótnie. 65 x 54,5 cm.
Lwowska Galeria Sztuki.
669x800
56 KB


Portret Michała Jerzego Poniatowskiego (brat króla)
XVIII w. Olej na płótnie. 66,5 x 52  cm.
Własność prywatna.
621x800
66 KB


Portret Michała Józefa Rzewuskiego
XVIII w. Olej na płótnie.
? - muzeum na Ukrainie.
731x800
58 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia

Bacciarelli - str. 1
Bacciarelli - str. 2
Bacciarelli - str. 3
Bacciarelli - str. 4