Wojciech Kossak
Paryż 1857 - Kraków 1942

Życiorys

ŹródłaJan Kiliński prowadzi jeńców rosyjskich przez ulice Warszawy.
1908. Olej na płótnie. 71 x 97 cm.
Muzeum Śląska Opolskiego, Opole.
--------------------------------------------
Wiersz Marii Konopnickiej "Majster Jan Kiliński"
800x553
127 KB

Apostolstwo krzyżackie (z cyklu "Duch pruski").
1909. Olej na płótnie. 85 x 133 cm.
Własność prywatna.
800x513
108 KB


Drapieżny lennik (z cyklu "Duch pruski").
1909. Olej na płótnie. 85 x 133 cm.
Własność prywatna.
800x517
103 KB

Rugi pruskie (z cyklu "Duch pruski").
1909. Olej na płótnie. 85 x 133 cm.
Muzeum Okręgowe, Toruń.
800x511
117 KB


Kanonier i dziewczyna
1909. Olej na desce. 35 x 45 cm.
Własność prywatna.
800x593
109 KB


Polowanie par force u Józefa Potockiego w Antoninach
1909. Olej na płótnie. 110 x 164 cm.
Własność prywatna.
800x529
100 KB

Portret Zofii Hoesickowej.
1909. Olej na płótnie. 132 x 93 cm.
Własność prywatna.
539x800
98 KB

Siostra miłosierdzia na linii bojowej pod Warszawą.
1910. Olej na płótnie. 80 x 62 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
625x800
85 KB


Wizja Napoleona
1910. Olej na płótnie.
Własność prywatna.
638x800
103 KB


Wizja Napoleona
1914. Olej na płótnie. 157 x 97 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków.
479x800
93 KB

Portret córek artysty, Marii i Magdaleny.
1911. Olej na płótnie. 120 x 200 cm.
Własność prywatna.
800x493
95 KB

Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie  w dniu 24 marca 1794 roku.
1911. Olej na płótnie. 147 x 195 cm.
Muzeum Tadeusza Kościuszki, Solothurn.
-------------------------------------------
Wiersz Marii Konopnickiej "Przysięga"
800x606
137 KB


Portret arcyksięcia Karola Stefana Habsburga z Żywca
1911.
Muzeum Narodowe, Poznań.
499x800
51 KB


Portret arcyksiężny Marii Teresy Habsburg z Żywca
1911.
Muzeum Narodowe, Poznań.
545x800
52 KB

Walka ułana z piechurem.
1912. Olej na desce. 49,5 x 39 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków.
636x800 133 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Wojciech Kossak - str. 1
Wojciech Kossak - str. 2
Wojciech Kossak - str. 3
Wojciech Kossak - str. 4
Wojciech Kossak - str. 5
Wojciech Kossak - str. 6
Wojciech Kossak - str. 7