Henryk Rodakowski
Lwów 1823 - Kraków 1894

Życiorys

Źródła
Portret Zofii z Gałczyńskich Kossakowej
1856. Akwarela, węgiel, gwasz, papie żeberkowy. 44,7 x 27,8 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
424x800
82 KB


Portret Adama Mickiewicza
1856. Olej na płótnie. 126 x 93 cm.
Muzeum Literatury w Warszawie.
590x800
65 KB


Portret siostry artysty, Wandy, w stroju ślubnym
1858. Olej na płótnie. 121 x 91 cm.
Muzeum Śląskie w Katowicach.
540x800
42 KB


Autoportret przy sztaludze
1858. Olej na płótnie. 60 x 45 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
599x800
78 KB


Portret Rogera Raczyńskiego
1859. Olej na płótnie. 117 x 82 cm.
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
517x800
54 KB


Chłopka międląca len przy pomocy tarlicy
1859. Olej na płótnie. 46,1 x 38,1 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
660x800
115 KB


Marszałek
1859. Olej na płótnie. 56 x 46,5 cm.
Muzeum Narodowe w Poznaniu
583x800
95 KB


Hrabia Jan Wilczek błagający Jana III Sobieskiego o pomoc dla Wiednia (Szkic)
Ok. 1860. Olej na płótnie. 38 x 53 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x568 74 KB


Portret Leona Kaplińskiego
1862. Olej na płótnie. 115 x 73 cm.
Zniszczony lub zaginiony w latach 1939-1945.
550x800
106 KB


Krajobraz z Arcachon
1862. Akwarela na papierze.
?
800x544
104 KB


Pejzaż z Południa
?. Olej na płótnie.
Własność prywatna.
800x646
124 KB


Pejzaż z Pierrefitte
? Węgiel, kredka, papier. 19,5 x 27 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
800x676
157 KB


Portret Babetty Singer, ciotki artysty
1863. Olej na płótnie. 117 x 87 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
600x800 
30 KB


Portret Maksymiliana Rodakowskiego, brata artysty
1863. Olej na płótnie. 109,5 x 76,5 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
534x800
64 KB


Kardynał
1865. Olej na płótnie. 130 x 100 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie - Sukiennice.
608x800
60 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Henryk Rodakowski - str. 1
Henryk Rodakowski - str. 2
Henryk Rodakowski - str. 3
Henryk Rodakowski - str. 4
Album Pałahickie
Studia postaci