Henryk Rodakowski
Lwów 1823 - Kraków 1894

Życiorys

Źródła


 


Odyseusz wywołuje ducha Terezjasza
Ilustracja do Odysei Homera.
1863. Akwarela na papierze.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x549
107 KB


Zdobycie Troi
Ilustracja do Odysei Homera
1863. Akwarela na papierze.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x556
129 KB


Helena sławiąca czyny Ulissesa
? Akwarela na papierze. 15 x 20 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x574
131 KB


Portret żony
1865. Olej na płótnie.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
511x800
58 KB


Stróż
Ok. 1868. Olej na płótnie. 100 x 70 cm
Muzeum Sztuki w Łodzi..
546x800
104 KB

Portret pasierbicy artysty, Leonii Blühdorn
1871. Olej na płótnie. 107 x 80 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
586x800 
40 KB

Wojna kokosza
1872. Olej na płótnie. 190 x 265 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x550 
91 KB

Portret Zofii Dzieduszyckiej
1874. Olej na płótnie. 112,3 x 80 cm. 
Muzeum Śląskie w Katowicach.
569x800 
29 KB

Obrona Częstochowy
1875-1876. Akwarela na papierze.
?
800x505
109 KB


Hetman Koniecpolski uwalnia jeńców z niewoli tatarskiej pod Haliczem
1875-1876. Akwarela, pióro, papier 24 x 35,5 cm.
Własność prywatna.
800x512
100 KB


Portret Alfonsyny Włodzimierzowej Dzieduszyckiej
1876. Olej na płótnie. 111,5 x 87 cm. 
Lwowska Galeria Sztuki.
627x800 
42 KB


Chłop ukraiński
1877. Akwarela na papierze.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
586x800
104 KB


Pejzaż z Bortnik nad Dniestrem
1878. Olej na płótnie. 26 x 31 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
800x680
168 KB


Pejzaż znad Dniestru
1878. Olej na płótnie. 29 x 34 cm. 
Własność prywatna
722x800
150 KB


Portret Leona Sapiehy
1878. Olej na płótnie. 120 x 85 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie.
573x800
83 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia
Henryk Rodakowski - str. 1
Henryk Rodakowski - str. 2
Henryk Rodakowski - str. 3
Henryk Rodakowski - str. 4
Album Pałahickie
Studia postaci