Henryk Rodakowski
Lwów 1823 - Kraków 1894

Życiorys

¬ródła


Album Pałahickie

W 1867 roku Rodakowscy powrócili z Francji do Lwowa i osiedlili się we wsi Pałahicze w maj±tku
 najstarszego z braci Rodakowskich - Maksymiliana. Mieszkali tam przez trzy lata.
Dla Henryka Rodakowskiego był to powrót do ojczystych Ľródeł. W tej wsi na Pokuciu, oddalonej
o dwie mile od Stanisławowa, Henryk Rodakowski stworzył Album Pałahickie - cykl jedenastu akwarel,
zbiór realistycznych portretów ludzi wiejskiej codzienno¶ci.
Roznosiciel telegramów
Z cyklu Album Pałahickie.
1868. Akwarela na papierze. 23 x 32 cm.
Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim.
552x800
86 KB


Chłopski rzeĽbiarz
Z cyklu Album Pałahickie.
1867. Akwarela na papierze. 23 x 32 cm.
Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim.
 
527x800
133 KB


S, dworski listonosz
Z cyklu Album Pałahickie.
1867. Akwarela na papierze. 23 x 32 cm.
Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim.
561x800
95 KB


Wójt Nykoła
Z cyklu Album Pałahickie.
1867. Akwarela na papierze. 23 x 32 cm.
Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim.
551x800
108 KB


Kuc Myszka
Z cyklu Album Pałahickie.
1867. Akwarela na papierze. 23 x 32 cm.
Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim.
552x800
103 KB


Pobereżnik Gregorcio
Z cyklu Album Pałahickie.
1867. Akwarela na papierze. 23 x 32 cm.
Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim.
552x800
130 KB


Chłopiec stajenny Josio
Z cyklu Album Pałahickie.
1867. Akwarela na papierze. 23 x 32 cm.
Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim.
551x800
127 KB


Karczmarz Jasio
Z cyklu Album Pałahickie.
1867. Akwarela na papierze. 23 x 32 cm.
Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim.
552x800
129 KB

Pachciarz Szlom
Z cyklu Album Pałahickie.
1867. Akwarela na papierze. 23 x 32 cm.
Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim.
554x800
115 KB

Stajenny Iwan i koń Dickyt.
Z cyklu Album Pałahickie.
1868. Akwarela na papierze. 23 x 32 cm.
Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim.
552x800
117 KB


Gumienny Iwan Brzu¶
Z cyklu Album Pałahickie.
1868. Akwarela na papierze. 23 x 32 cm.
Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim.
551x800
111 KB

 
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowo¶ci i uzupełnienia
Henryk Rodakowski - str. 1
Henryk Rodakowski - str. 2
Henryk Rodakowski - str. 3
Henryk Rodakowski - str. 4
Album Pałahickie
Studia postaci