Zygmunt Vogel
Warszawa 1764 - Warszawa 1826

Życiorys

Źródła

Kolejność alfabetyczna według nazw miejscowości.

Większość opisów obrazów pochodzi z książek p. Krystyny Sroczyńskiej wymienionych w spisie źródeł.


CZERNA
Widok wejścia do klasztoru Karmelitów Bosych.
1787. Akwarela na papierze. 39,2 x 59,7 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-------------------------------
Klasztor Karmelitów Bosych fundowany był jako pustelnia w latach 1631-1640 przez Agnieszkę z Tęczyńskich Firlejową, wojewodzinę krakowską. Na lewo od bramy studnia z lat 1644-1651.
800x483
102 KB

CZERNA
Widok mostu.
1787. Akwarela na papierze. 38,9 x 59,8 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
--------------------------------
Kamienny Most Diabelski zbudowany w latach 1671-1695 nad rzeczką Eliaszówką.
800x472 103 KB

CZĘSTOCHOWA
Widok na twierdzę Częstochowa.
1807. Rysunek piórem i pędzlem sepią. 28 x 43,2 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
--------------------------------
Klasztor Paulinów na Jasnej Górze fundacji Władysława ks. Opolskiego z roku 1382. Kościół gotycki wzniesiony w latach 1460-1453, przebudowany na barokowy w latach 1690-1693. Wieża murowana z lat 1600-1620 z nadbudową barokową z lat 1699-1703, zburzona w roku 1900 i zrekonstruowana w latach 1902-1906. Obwarowania ziemno-murowane, bastionowe, założone po roku 1620, rozbudowane w XVII i XVIII wieku. Umocnienia zburzone w roku 1813 i odbudowane w 1842.
800x523 74 KB

DĄBROWICA
Ruiny zamku Firlejów.
1792 (?). Rysunek piórem. 30,2 x 44,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków.
----------------------------------
Zamek Firlejów z XVI wieku. Spalony wprzed rokiem 1694.
800x482 85KB

DĘBLIN
Pałac i pawilon ogrodowy.
1796. Akwarela na papierze. 40,3 x 52,1 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
-----------------------------------
Pałac wzniesiony przed 1747 rokiem dla Józefa Mniszcha, kasztelana krakowskiego. Przebudowany w stylu klasycyzmu w latach 80-tych XVIII wieku przez Dominika Merliniego dla Michała Jerzego Mniszcha, marszałka wielkiego koronnego i jego żony, Urszuli z Zamoyskich, siostrzenicy Stanisława Augusta. Pałac następnie był w posiadaniu Jabłonowskich. Z lewej strony, na wyspie pawilon ogrodowy, "Świątynia wspomnień", wzniesiony wg projektu Merliniego ok. 1780 roku.
800x578 102 KB

DRZEWICA
Widok zamku.
1792. Akwarela na papierze. 37,6 x 58,2 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-----------------------------------
Zamek późnogotycko-renesansowy, wzniesiony w latach 1527-1535 nad rzeczką Drzewiczką przez arcybiskupa gnieźnieńskiego  Macieja Drzewickiego. W początkach XVIII wieku własność Sołtyków, później Szaniawskich. Zniszczony pożarem w 1814 roku.
800x476 111 KB

GDAŃSK
Brama Mlecznych Stągwi.
1788-1790. Rysunek piórem i pędzlem tuszem. 19,2 x 24,7 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
----------------------------------------------------
Widok z drugiego brzegu ramienia Motławy na bramę na Wyspie Spichrzów u wylotu ulicy Stągiewnej. Brama późnogotycka z lat 1517-1519 zawdzięcza swą nazwę basztom o charakterystycznym kształcie.
800x576
90 KB

GDAŃSK
Mury miejskie i wieża "Am Stadthof".
1788-1790. Rysunek piórem, tuszem, lawowany. 19,2 x 24,7 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-------------------------------------------
Fragment murów obronnych łączących niegdyś bramy Wyżynną i Nizinną z sześciokątną wieżą nakrytą spadzistym dachem. Istniała do drugiej wojny światowej.
800x638
78 KB

GDAŃSK
Fragment murów miejskich i wieża w Gdańsku.
1788-1790. Rysunek piórem, lawowany bistrem. 19,2 x 24,7 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
--------------------------------------------
Widok fragmentu murów i nie zidetyfikowanej wieży oraz przyległech zabudowań podwórza, ze studnią pod daszkiem z lewej strony, szopą kołodzieja i długim korytem, służącym za pralnię.
800x621
104 KB

GDAŃSK
Widok bramy Wyżynnej, zwanej Hohe Toor, z mostem zwodzonym.
1788-1790. Akwarela na papierze. 30,1 x 50,8 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
------------------------------------------
Brama Wyżynna u wylotu ulicy Długiej, nad dawnym kanałem, włączona w obwarowania miasta, zbudowana około 1570 roku przez Jana Kramera. Kamienna renesansowa fasada z lat 1586-1588 jest dziełem Willema van den Blocke. Na wysokiej attyce o dekoracyjnych niderlandzkich formach, herby Polski, Prus i Gdańska, na pilastrach bramy data: 1588. Częściowo rozebrana i przebudowana w latach 1878 i 1879. Za nią gotycka Wieża Więzienna, zwana Stockturm z około 1410 roku, z późnogotyckim zwieńczeniem z około 1507 roku.
800x482
98 KB

GDAŃSK
Widok bramy Nizinnej, zwanej Lage-Toor.
1788-1790. Akwarela na papierze. 29,8 x 51,1 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
---------------------------------------------
Widok od strony fosy i mostu. Późnorenesansowa Brama Nizinna (w Dolnym Mieście nad Motławą), zbudowana w roku 1626 przez Jana Strakowskiego, stanowiła jeden z najbardziej na południe wysuniętych punktów obronnych dawnych murów miejskich. Przetrwała do dziś w prawie niezmienionej postaci.
800x473 76 KB

GÓRA NAD NARWIĄ
Widok pałacu w Górze od strony rzeki.
1801. Akwarela na papierze. 40,5 x 58 cm.
Własność prywatna.
---------------------------------------------
Fasada ogrodowa klasycystycznego pałacu, wzniesionego około 1780 roku przez Stanisława Poniatowskiego, podskarbiego wielkiego litewskiego, bratanka króla, prawdopodobnie wg projektu Stanisława Zawadzkiego. Od 1795 roku pałac był włacnością Ludwika Gutakowskiego, potem jego syna, Wacława. W roku 1839 pałac przeszedł na własność rządu. Zniszczony w czasie pierwszej wojny światowej.
800x563 83KB


JABŁONNA
Pałac w Jabłonnie.
1806. Akwaforta wykonana przez Jana Freya wg rysunku Z. Vogla. 24,9 x 29,8 cm.
800x674
67 KB

JANOWIEC
Widok miasta i zamku w Janowcu z drugiego brzegu Wisły (od strony Kazimierza).
1792. Akwarela na papierze. 37,5 x 58,3 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
----------------------------------------------
Z prawej strony na wzgórzu późnogotycko-renesansowy zamek Firlejów, później Tarłów i Lubomirskich, wzniesiony przed rokiem 1537. U stóp wzgórza późnogotycko-renesansowy kościół z lat około 1537. Z lewej strony ruiny spichrza na Krakowskim Przedmieściu Kazimierza.
800x469 83 KBZawartość stron z obrazami Zygmunta Vogla

  Zygmunt Vogel - str. 1    - Czerna, Częstochowa, Dąbrowica, Dęblin, Drzewica, Gdańsk, Góra nad Narwią, Jabłonna, Janowiec.
  Zygmunt Vogel - str. 2    - Kazimierz, Kock, Kraków.
 
Zygmunt Vogel - str. 3    - Krasnystaw, Krzeszowice, Łańcut, Łobzów, Małogoszcz, Nieborów.
  Zygmunt Vogel - str. 4    - Niegoszowice, Nowy Dwór, Ojców, Olesin, Olkusz, Olsztyn k. Częstochowy.
  Zygmunt Vogel - str. 5    - Ossolin, Ostróg, Pieskowa Skała, Poczajów, Puławy, Rabsztyn, Radziejowice.
  Zygmunt Vogel - str. 6    - Siedlce, Tarnów, Tęczyn, Ujazd.
  Zygmunt Vogel - str. 7    - Warszawa.
  Zygmunt Vogel - str. 8    - Warszawa.
   Zygmunt Vogel - str. 9    - Warszawa.
   Zygmunt Vogel - str. 10  - Wilno, Wiślica, Witoszyn.
  Zygmunt Vogel - str. 11  - inne obrazy.


Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia