Zygmunt Vogel
Warszawa 1764 - Warszawa 1826

Życiorys

Źródła

Kolejność alfabetyczna według nazw miejscowości.

Większość opisów obrazów pochodzi z książek p. Krystyny Sroczyńskiej wymienionych w spisie źródeł.


KRASNYSTAW
Widok zamku w Krasnymstawie.
1794. Akwarela. 35,9 x 55,9 cm. 
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-------------------------------
Położony nad rzeką Wieprz zamek gotycko-renesansowy wzniesiony został według tradycji przez Kazimierza Wielkiego. W 1588 roku był tu osadzony przez rok austriacki arcyksiążę Maksymilian, pretendent do tronu polskiego, wzięty do niewoli pod Byczyną przez hetmana Jana Zamoyskiego. W drugiej połowie wieku XVIII zamek popadł w ruinę, w roku 1916 rozebrany został całkowicie.
800x457
98 KB

KRZESZOWICE
Motyw z Krzeszowic (fragment).
1792. Rysunek ołówkiem. 23 x 27,8 cm. 
Muzeum Narodowe, Kraków.
--------------------------------
Pod rysunkiem zapiski: "Kąpiel i obiad 6 Czerwca we środę a w ten dzień kawy nie było. Za przewiezienie z Krakowa do Krzeszowic zł 9" oraz zsumowanie wydatków (częściowo nieczytelne).
487x800  74 KB

KRZESZOWICE
Widok Krzeszowic.
1806. Akwaforta wykonana przez Jana Freya wg rysunku Z. Vogla z 1792 r.
37,7 x 58,5 cm. 
Rysunek znajduje się w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
800x588
  92 KB


ŁAŃCUT
Wnętrze synagogi w Łańcucie.
1797?. Rysunek piórem, tusz lawow. 46,8 x 62,9 cm. 
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
800x589
105 KB

ŁOBZÓW
Widok Łobzowa pod Krakowem.
Obecnie w obrębie Krakowa.
1804. Rysunek ołówkiem. 23,3 x 38,7 cm. 
Muzeum Narodowe, Warszawa.
------------------------------------
Widok od strony dziedzińca. Zamek w Łobzowie był od XIV do XVII wieku letnią rezydencją królów polskich. Tu w roku 1595 urodził się Władysław IV. Wzniesiony za Kazimierza Wielkiego, kilkakrotnie przebudowywany i powiększany, od czasu najazdu szwedzkiego chylił się ku upadkowi. Pod koniec XVIII wieku był w ruinie. W roku 1850 w miejscu ruin postawiono gmach, przeznaczony na koszary i szkołę kadetów. Jedynym śladem przeszłości są fragmenty fundamentów i murów w głównym pawilonie koszar oraz nieliczne portale i nadproża barokowe.
800x510 
104 KB


ŁOBZÓW
Ruiny zamku w Łobzowie od strony stawu.
Obecnie w obrębie Krakowa.
1806. Akwaforta wykonana przez Jana Freya wg rysunku Z. Vogla .
Rysunek zaginął.
800x536
103 KB

MAŁOGOSZCZ
Widok szpitala w Małogoszczy
1792. Akwarela. 37,5 x 58,5 cm. 
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-------------------------------------
Widok na zabudowania szpitalne, ongiś, wg tradycji zamkowe, z okrągłą basztą, pochodzącą,  być może, z czasów grodu kasztelańskiego z pierwszej połowy wieku XVII i z resztką renesansowej attyki. Obecnie na wzgórzu cmentarnym pod Małogoszczą pozostała jedynie baszta z dobudowaną kaplicą cmentarną.
800x481
  94 KB

NIEBORÓW
Świątynia Diany w Arkadii od strony stawu.
1795. Rysunek piórem i pędzlem tuszem. 41,6 x 58 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział w Nieborowie.
-------------------------------------
Położony przy drodze z  Nieborowa do Łowicza romantyczny park ARKADIA (sielankowa "kraina szczęśliwości") został założony przez Helenę Radziwiłłową, rywalizującą z Izabellą Czartoryską o miano autorki najsłynniejszego ogrodu romantycznego w Polsce. Budowle parkowe były dziełem Szymona Bogumiła Zuga. Niektóre z nich zachowały się do dziś.
800x594 
81 KB


NIEBORÓW
Domek murgrabiego i widok spod łuku na świątynię Diany w Arkadii.
1795. Pióro, pędzel, sepia. 41 x 63,3 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział w Nieborowie.
800x523
86 KB


NIEBORÓW
Akwedukt w Arkadii.
1795. Pióro, pędzel, sepia. 40 x 63 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział w Nieborowie.
800x513
70 KB


NIEBORÓW
Widok z amfiteatru na świątynię Diany i akwedukt w Arkadii.
1795. Pióro, pędzel, sepia. 41,5 x 58 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział w Nieborowie.
800x502
71 KB


NIEBORÓW
Wyspa Ofiar (Wyspa Uczuć) w Arkadii.
1795. Pióro, pędzel, sepia. 40,7 x 63,4 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział w Nieborowie.
800x490
68 KB


NIEBORÓW
Wyspa Topolowa w Arkadii.
1795. Pióro, pędzel, sepia. 40,5 x 63,5 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział w Nieborowie.
800x486
80 KB


NIEBORÓW
Wejście do jaskini Sybilli w Arkadii.
1795. Pióro, pędzel, sepia. 39 x 62 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział w Nieborowie.
----------------------------------------
Romantyczna jaskinia z wielkich głazów, sztucznie utworzona przez Szymona Bogumiła Zuga na początku lat 90-tych XVIII wieku, służyła za modną w owych czasach "pustelnię", pobudzającą do kontemplacji i zadumy nad samym sobą, a także jako miejsce poetyckiej estrady księżnej Radziwiłłowej. Podczas arkadyjskich uroczystości występowała w grocie oświetlonej lampionami księżna w roli Sybilli, przepowiadając przyszłość językiem Kochanowskiego i obcych poetów.
800x541
99 KB


NIEBORÓW
Przybytek arcykapłana w Arkadii.
1795. Pióro, pędzel, sepia. 40 x 63 cm. 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział w Nieborowie.
800x506
76 KB


NIEBORÓW
Kaplica Gotska w Arkadii.
1806. Akwaforta wykonana przez Jana Freya wg rysunku Z. Vogla. 25 x 32 cm.
Oryginalny rysunek zaginął.
800x548
122 KB


NIEBORÓW
Widok świątyni w Arkadii.
1806. Akwaforta wykonana przez Jana Freya wg rysunku Z. Vogla. 38,4 x 47,3 cm.
Oryginalny rysunek zaginął.
800x533
122 KB
Zawartość stron z obrazami Zygmunta Vogla

  Zygmunt Vogel - str. 1    - Czerna, Częstochowa, Dąbrowica, Dęblin, Drzewica, Gdańsk, Góra nad Narwią, Jabłonna, Janowiec.
  Zygmunt Vogel - str. 2    - Kazimierz, Kock, Kraków.
 
Zygmunt Vogel - str. 3    - Krasnystaw, Krzeszowice, Łańcut, Łobzów, Małogoszcz, Nieborów.
  Zygmunt Vogel - str. 4    - Niegoszowice, Nowy Dwór, Ojców, Olesin, Olkusz, Olsztyn k. Częstochowy.
  Zygmunt Vogel - str. 5    - Ossolin, Ostróg, Pieskowa Skała, Poczajów, Puławy, Rabsztyn, Radziejowice.
  Zygmunt Vogel - str. 6    - Siedlce, Tarnów, Tęczyn, Ujazd.
  Zygmunt Vogel - str. 7    - Warszawa.
  Zygmunt Vogel - str. 8    - Warszawa.
   Zygmunt Vogel - str. 9    - Warszawa.
   Zygmunt Vogel - str. 10  - Wilno, Wiślica, Witoszyn.
  Zygmunt Vogel - str. 11  - inne obrazy.


Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia