Zygmunt Vogel
Warszawa 1764 - Warszawa 1826

Życiorys

Źródła

Kolejność alfabetyczna według nazw miejscowości.

Większość opisów obrazów pochodzi z książek p. Krystyny Sroczyńskiej wymienionych w spisie źródeł.


OSSOLIN
Widok zamku w Ossolinie.
1794. Akwarela. 36 x 56,6 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
---------------------------------------
Od XIV wieku własność Toporczyków Ossolińskich. Położony na cyplu płaskowzgórza późnorenesansowy zamek, wzniesiony został około roku 1635 przez Jerzego Ossolińskiego, wojewodę sandomierskiego, późniejszego kanclerza wielkiego koronnego. Przerzucony nad wąwozem dawnej drogi z Goźlic do Klimontowa most z bramą wjazdową, łączy wzgórze zamkowe z terenem zabudowań gospodarczych. Od roku 1780 zamek przeszedł w posiadanie rodziny Ledóchowskich, z których Antoni wysadził go w powietrze z bliżej nieznanych przyczyn w roku 1816. Z pozostałych ruin, zniszczonych przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej, zachowały się dzisiaj resztki murów i fortyfikacji oraz arkada mostu nad wąwozem.
800x460
93 KB

OSTRÓG
Widok Ostroga.
1796. Akwarela. 33,9 x 52,3 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
------------------------------------
Miasto wraz zamkiem nad rzeczką Wilią wpadającą do Horynia, było od początku XV wieku stolicą udzielnych książąt Rusi - Ostrogskich. Na przełomie XVI i XVII wieku stanowiło ośrodek życia kulturalnego Ukrainy. Wzniesienie pierwszych murów fortyfikacji przypisywane jest Danielowi Wasylewiczowi Ostrogskiemu. Zamek rozbudowywany był w XVI i XVII wieku. Gotycko-bizantyńska cerkiew Bohojawleńska, zwana również zamkową (pośrodku widoku), pochodzi z 40-tych lat XV wieku; przebudowana w wieku XIX. Widoczne na obrazie pozostałości zamku, cerkiew i baszta stanowiły dawniej całość. Po wygaśnięciu w roku 1673 rodów Ostrogskich i Zasławskich, Ostóg przechodził w ręce kolejnych ordynatów: Wiśniowieckich, Lubomirskich, Sanguszków i Jabłonowskich.
800x499
118 KB

PIESKOWA SKAŁA
Widok zamku w Pieskowej Skale od strony zachodniej.
1787. Akwarela. 26,7 x 43,8 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
-------------------------------------
Strażniczy gotycki zamek królewski, wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w połowie wieku XIV na cyplu skalnym nad rzeczką Prądnikiem w dolonie Ojcowskiej. Od 1366 do 1608 własność Szafrańców, później Łubnickich, Zebrzydowskich, Wielopolskich i Mieroszewskich. Rozbudowany na okazałą renesansową rezydencję z początkiem i w końcu wieku XVI. Ufortykikowany przed połową wieku XVII. Przebudowany w latach 1864-1877. Częściowo rekonstruowany w latach 1948-1963 według stanu z XVI wieku.
800x489
101 KB

PIESKOWA SKAŁA
Widok zamku w Pieskowej Skale od strony wschodniej.
1787. Akwarela. 38,3 x 54,9 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-------------------------------------
Opodal zamku odosobniona skała, zwana dla swego osobliwego kształtu pałką lub maczugą Herkulesa. Według legendy, Krakus składając bogom w ofierze broń, którą zabił smoka wawelskiego, wbił tu swoją maczugę. Wrosła ona w ziemię i okryła się skałą.
800x503 86 KB

PIESKOWA SKAŁA
Widok Pieskowej Skały.
1806. Akwaforta wykonana przez Jana Freya wg rysunku Z. Vogla. 38,4 x 47 cm.
800x481
91 KB


POCZAJÓW
Widok Poczajowa od przyjazdu Ledóchowskiego.
1791. Akwarela. 29,8 x 46,7 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
-------------------------------------
Klasztor i kościół Bazylianów osiadłych tu rzekomo już w XIII wieku, wzniesiony na miejscu dawnego w latach 1771-1791 przez  Mikołaja Bazylego Potockiego, starostę kaniowskiego, według planu śląskiego architekta Godfryda Hoffmana. Miejsce pielgrzymek do słynącego cudami obrazu Matki Bożej. Widok na skrzydło klasztoru i ścianę północną kościoła. Poczajów należał od roku 1774 do kasztelana Jana Amora Tarnowskiego. W 1833 zakon został rozwiązany a dobra klasztorne skonfiskowane.
800x514
  107 KB


POCZAJÓW
Widok Poczajowa od przyjazdu Wiśniowieckiego.
1791. Akwarela. 29,7 x 47,7 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
-------------------------------------
Widok na kościół z dwuwieżową fasadą od strony południowej, poniżej skrzydło klasztoru z narożną kaplicą. Na pierwszym planie drewniana cerkiewka i zabudowania gospodarcze, z prawej strony, w obrębie ogrodzenia drewniana dzwonnica.
800x500
93 KB


PUŁAWY
Widok pałacu w Puławach od strony rzeki.
1796. Akwarela. 37 x 55 cm. 
Muzeum Narodowe, Poznań.
------------------
Pałac wzniesiony w latach 1676-1679 dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Okres świetności datuje się od roku 1785 -  czasów Adama Kazimierza Czartoryskiego i jego żony Izabelli z Flemingów (Puławy nazywano wówczas "Polskimi Atenami") - do konfiskaty Puław przez rząd rosyjski po upadku Powstania Listopadowego. Po konfiskacie pałacu Rosjanie założyli w nim Aleksandryjski Instytut Wychowania Panien (t.zw. Instytut Maryjski) a w latach 1858-1861 pałac został przebudowany na siedzibę instytutów rolniczych.
W latach 1788-1806 księżna Izabella założyła wokół pałacu park krajobrazowo - romantyczny przy współpracy Jamesa Savage'a, Jana Piotra Norblina i Aignera. Z prawej strony obrazu widoczny jest Domek Gotycki będący jedną  z budowli parkowych.
800x532
88 KB


PUŁAWY
Widok  pałacu Marynki w Puławach.
1796. Akwarela. 35 x 533 cm.
Muzeum Narodowe, Poznań.
-------------------------------
Pałac klasycystyczny zbudowany w latach 1790-1794 na terenie rezydencji puławskiej przez Chistiana Piotra Aignera dla córki Adama Kazimierza i Izabelli Czartoryskich, Marii, żony księcia Ludwika Wirtemberskiego.
800x537
111 KB


PUŁAWY
Widok parku w Puławach z pawilonem  chińskim.
1796. Akwarela. 36 x 54 cm.
Muzeum Narodowe, Poznań.
------------------------------
Altana chińska w ogrodzie dolnym, wzniesiona przypuszczalnie w latach 1760-1770 przez Szymona Bogumiła Zuga. Odbudowana po zniszczeniach drugiej wojny światowej w latach 1955-1959.
800x555  100 KB


PUŁAWY
Widok parku w Puławach.
1796. Akwarela. 35,5 x 54 cm.
Muzeum Narodowe, Poznań.
------------------------------
W głębi klasycystyczna oranżeria zwana także Domkiem Greckim zbudowana miedzy rokiem 1788 a 1791 wg projektu Christiana Piotra Aignera. Zamyka perspektywę alei prowadzącej ku wąwozowi Głęboka Droga od późniejszego Domku Gotyckiego. Do dziś zachował się kolumnowy portyk oranżerii i półkoliste pomieszczenie za nim.
800x542
101 KB


PUŁAWY
Widok świątyni Sybilli w Puławach.
1807. Akwaforta. 39,8 x 27,2 cm.
510x800
95 KB


PUŁAWY
Widok Puław.
1806. Akwaforta wykonana przez Jana Freya wg rysunku Z. Vogla. 26,2 x 35 cm.
800x536
127 KB


RABSZTYN
Widok zamku w Rabsztynie koło Olkusza.
1792. Akwarela. 37,6 x 57,8 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
----------------------------------------
Zamek gotycki z XIV wieku, położony na stromej skale wapiennej przy drodze z Olkusza do Wolbromia, należał pierwotnie do Tęczyńskich, w XVI wieku do Bonerów. Rozbudowany w pierwszej ćwierci XVII wieku w stylu wczesnego baroku dla marszałka wielkiego koronnego Mikołaja Wolskiego. Spalony przez Szwedów w roku 1657, popadał stopniowo w ruinę.
800x471
76 KB


RADZIEJOWICE
Widok ruin zamku w Radziejowicach.
1806. Akwaforta wykonana przez Jana Freya wg rysunku Z. Vogla z ok. 1800 roku. 24,8 x 34,5 cm.
800x585
75 KB

 

Zawartość stron z obrazami Zygmunta Vogla

  Zygmunt Vogel - str. 1    - Czerna, Częstochowa, Dąbrowica, Dęblin, Drzewica, Gdańsk, Góra nad Narwią, Jabłonna, Janowiec.
  Zygmunt Vogel - str. 2    - Kazimierz, Kock, Kraków.
 
Zygmunt Vogel - str. 3    - Krasnystaw, Krzeszowice, Łańcut, Łobzów, Małogoszcz, Nieborów.
  Zygmunt Vogel - str. 4    - Niegoszowice, Nowy Dwór, Ojców, Olesin, Olkusz, Olsztyn k. Częstochowy.
  Zygmunt Vogel - str. 5    - Ossolin, Ostróg, Pieskowa Skała, Poczajów, Puławy, Rabsztyn, Radziejowice.
  Zygmunt Vogel - str. 6    - Siedlce, Tarnów, Tęczyn, Ujazd.
  Zygmunt Vogel - str. 7    - Warszawa.
  Zygmunt Vogel - str. 8    - Warszawa.
   Zygmunt Vogel - str. 9    - Warszawa.
   Zygmunt Vogel - str. 10  - Wilno, Wiślica, Witoszyn.
  Zygmunt Vogel - str. 11  - inne obrazy.
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia