Zygmunt Vogel
Warszawa 1764 - Warszawa 1826

Życiorys

Źródła

Kolejność alfabetyczna według nazw miejscowości.

Większość opisów obrazów pochodzi z książek p. Krystyny Sroczyńskiej wymienionych w spisie źródeł.WARSZAWA
Widok kościoła Ujazdowskiego.
1787. Akwarela, karton. 30,2 x 54,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków.
800x437
97 KB

WARSZAWA
Ulica Senatorska. Widok Pałacu Prymasowskiego.

1789. Akwarela. 30,9 x 54,5 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
-----------------------------------
Widok z dziedzińca pałacowego na lewe skrzydło i korpus główny. Pałac wzniesiony w roku 1593, przebudowany w latach 1777-1783 przez Efraima Schroegera w stylu klasycyzującego baroku (z dodaniem ćwierćkolistych skrzydeł) i Szymona Bogumiła Zuga w latach 1785-1786. Spalony w 1939 roku, odbudowany w latach 1949-1952. Z lewej strony, u zbiegu ulic Miodowej i Senatorskiej, fragment barokowego pałacu biskupów krakowskich z pierwszej połowy wieku XVII, przebudowanego w roku 1762. Zburzony w 1944, odbudowany w 1950 roku. Pałace odbudowano m.in. na podstawie tego obrazu.
800x455 78 KB


WARSZAWA
Widok Koszar Ujazdowskich od wschodu.

1789. Akwarela. 38,9 x 55,9 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
-----------------------------------
Koszary Gwardii Pieszej Litewskiej mieściły się wówczas w Zamku Ujazdowskim. Zamek wzniesiony w latach 1609-1619 przez Jana Trevano, jako podmiejska rezydencja dla Zygmunta III Wazy, przebudowany w latach 1766-1771 przez Jakuba Fontanę, Dominika Merliniego i Augusta Moszyńskiego. Ofiarowany przez Stanisława Augusta miastu, przebudowany został w latach 1784-1791 na koszary w stylu klasycyzmu. Od 1809 do 1939 znajdował się w nim szpital wojskowy. Spalony w drugiej wojnie światowej, rozebrany w 1954 roku.
800x531 81 KB

WARSZAWA
Widok ruin kończących ogród Mokotowski z widokiem na Belweder i zamek Ujazdowski.
1790. Akwarela. 39,8 x 58 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
------------------------------------
Widok fragmentu dolnego ogrodu posiadłości Mokotów marszałkowej wielkiej koronnej Izabelli Lubomirskiej, ujęty z drogi Wilanowskiej (dzisiejszej ulicy Belwederskiej) w kierunku północnym. Ogród krajobrazowo-romantyczny, założony na skarpie wiślanej (między dzisiejszą ulicą Puławską a Belwederską) około roku 1775 przez Szymona Bogumiła Zuga (przekomponowany w XX wieku, dzisiaj w tym miejscu park Morskie Oko), zdobiły liczne pawilony i budowle romantyczne, wzniesione w latach 1776-1786 przez Zuga i później w wieku XIX. Zachowały się z ogrodu górnego wieża z gołębnikiem i domek mauretański przebudowany z glorietty flamandzkiej (przy ulicy Puławskiej) oraz pałacyk projektu Efraima Schroegeraz lat 1772-1773. Pałacyk przebudowany został w stylu neogotyckim przez wnuczkę księżnej marszałkowej, Annę Dunin Wąsowiczową, według projektu Henryka Marconiego i przez kolejnego właściciela Mokotowa Franciszka Szustra, który dodał neorenesansowe skrzydła. Do drugiej wojny światowej pałacyk pozostawał w rodzinie Szustrów. Spalony w roku 1944 i odbudowany w latach 1960-1963. Obok pałacyku pawilon w kształcie sztucznej ruiny, wzniesiony w roku 1780, przebudowany w stylu neorenesansowym około 1829 roku. Rozebrany w roku 1952. W głębi, z lewej strony, widoczny późnobarokowy pałac, Belweder, zbudowany w pierwszej połowie XVIII w. przez Józefa Fontanę. Gruntownie przebudowany w stylu klasycyzmu w latach 1818-1822 przez Jakuba Kubickiego dla wielkiego księcia Konstantego, Przebudowany w XX wieku. Z prawej strony Zamek Ujazdowski.
800x512 90 KB


WARSZAWA
Widok Kępy wprost Koszar Gwardii Pieszej Koronnej.

1790 lub 1791. Akwarela. 37,6 x 54,4 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
---------------------------------
Kępa, zwana Polkowską, składała się z dwóch przy sobie leżących na Wiśle wysepek naprzeciw odcinka między Koszarami Gwardii Pieszej Koronnej na Żoliborzu (obecnie teren Cytadeli) a ulicą Mostową. Zniesiona została prawdopodobnie podczas wielkiego wylewu Wisły w roku 1813. W prześwicie drzew, na brzegu praskim, kościół i klasztor Bernerdynów, wzniesione około roku 1638, rozebrane w związku z budową fortyfikacji przez Napoleona w roku 1811.
800x516 98 KB


WARSZAWA
Widok Królikarni od strony wjazdu.

1791. Akwarela. 41,9 x 62,2 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-----------------------------------
Pałac (obecnie w obrębie Warszawy) usytuowany na szczycie skarpy wiślanej w miejscu, które od czasów saskich służyło do polowań na króliki tam hodowane, stąd nazwa pałacu. Zbudowany przez Karola Thomatisa, dyrektora widowisk królewskich i szambelana Stanisława Augusta, w latach 1786-1789 według projektu Dominika Merliniego (wzorowanego na palladiańskiej Villa Rotonda w Vicenzy) w stylu klasycyzmu. Od roku 1816 własność wojewody wileńskiego Michała Hieronima Radziwiłła z Nieborowa, od 1849 Ksawerego Pusłowskiego, od 1889 Marty z Pusłowskich Krasińskiej. Spalony w roku 1873 i odbudowany, ponownie spalony w roku 1939 i odbudowany w lqtqch 1959-1963. W głębi, z prawej strony, klasztor i kościół Bernardynów na Czerniakowie, fundacji marszałka Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, zbudowany w stylu barokowym według projektu Tylmana van Gameren w latach 1690-1692.
800x499 84 KB


WARSZAWA
Plac Krasińskich.

1795. Akwarela. 43,9 x 62,9 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
-----------------------------------
Pałac zbudowany w latach 1677-1694 dla Jana Dobrogosta Krasińskiego, wojewody płockiego, według projektu Tylmana van Gameren w klasycyzującym stylu późnego baroku. Po pożarze w roku 1782 odbudowany przez Dominika Merliniego. W 1764 roku zakupiony przez rząd Rzeczypospolitej (stąd jego druga nazwa Pałac Rzeczypospolitej), przeznaczony został na siedzibę władz państwowych. W większej części zburzony w roku 1944. W latach 1948-1960 odbudowany m.in. na podstawie tego widoku. W głębi oficyna pałacu, której ruiny rozebrano w roku 1959. Przed pałacem dwie studnie z obudową zwieńczoną obeliskami, wykonaną między 1793 a 1795 r. według projektu Merliniego. W roku 1824 zastąpiono ją obudową żeliwną według projektu Chrystiana Piotra Aignera w "guście starożytnym", zachowaną do dzisiaj.
800x534 86 KB


WARSZAWA
Ulica Miodowa.

1795. Akwarela. 43,6 x 62,7 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
-----------------------------------
Widok w kierunku Krakowskiego Przedmieścia. Z prawej strony kościół Kapucynów, fundowany przez Jana III w podzięce za zwycięstwo wiedeńskie, zbudowany w latach 1683-1692 przez Augusta Locciego, prawdopodobnie według projektu Tylmana van Gameren. Głębiej klasycystyczna kamienica bankiera Piotra Teppera z lat 1774-1775, dzieło Efraima Schroegera; zburzona podczas powstania w roku 1944, ruiny rozebrano w roku 1949 w związku z budową tunelu na Trasie W-Z. Z lewej strony pałace z XVIII wieku; zniszczone w czasie drugiej wojny światowej i odbudowane. Pałac (zbudowany w klamrę), trzeci z lewej strony, zwany m.in. pałacem Morsztynów, zajmowany w latach 90-tych XVIII wieku przez generała Igelströma, ambasadora Katarzyny II, był obiektem zaciątych walk w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej (17 i 18 kwietnia 1794 r,). Perspektywę ulicy zamyka pałac Pod Gwiazdą rozebrany w roku 1887 w związku z przedłużeniem ulicy Miodowej do Krakowskiego Przedmieścia.
800x546 114 KB


WARSZAWA
Krakowskie Przedmieście.

1795. Akwarela. 37,2 x 53,3 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
-----------------------------------
Widok w kierunku placu Zamkowego. Z prawej strony zachodnie skrzydło klasztoru Bernardynów z lat 1518-1533, przebudowanego w XVII wieku. W roku 1818 przerobił je na główny odwach Chrystian Piotr Aigner. Gmach spalony w 1939 i odbudowany. Dalej bernardyński kościół Św. Anny z drugiej połowy XV wieku, rozbudowany w latach 1518-1533, z nową klasycystyczną fasadą z lat 1786-1788 projektu Stanisława Kostki Potockiego i Aignera, w miejsce poprzedniej, barokowej z pierwszej połowy wieku XVIII. W głębi ulicy perspektywę zamyka czternastowieczna Brama Krakowska, która z końcem XVII wieku otrzymała szatę barokową; rozebrana w roku 1818. Przed nią kolumna Zygmunta III, dzieło architekta Constantino Tencalli, z rzeźbą Clemente Molliego. Z lewej strony kamieniczki mieszczańskie. Zniszczone w roku 1944, zrekonstruowane po wojnie.
800x559 94 KB


WARSZAWA
Biały Domek w Łazienkach.

Przed 1774?. Sepia lekko podkolorowana akwarelą. 34 x 50,5 cm.
Muzeum Śląskie we Wrocławiu (?).
800x542
85 KB


WARSZAWA
Łazienki. Most z pomnikiem Jana III od strony północnej.

1795. Akwarela. 52,3 x 41,4 cm.
Ermitaż w Petersburgu.
600x800
98 KB

WARSZAWA
Łazienki przy księżycu.

1795. Akwarela, tusz, gwasz, papier. 37,6 x 53,7 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
800x554 97 KB

WARSZAWA
Łazienki w ostatnich latach XVIII wieku.

Po 1796. Akwarela. 42 x 51,5 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
-----------------------------------
Pałac na Wodzie, przebudowany w latach 1775-1788 przez Dominika Merliniego na letnią rezydencję Stanisława Augusta z budynku łaźni na terenie Zwierzyńca, wzniesionej około roku 1690, według projektu Tylmana van Gameren, dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Pałac należy do najpiękniejszych dzieł w stylu wczesnego klasycyzmu. Widoczna fasada południowa ukończona została w roku 1784. Od 1918 roku pałac jest własnością Rzeczypospolitej. Spalony w roku 1944 i po powstaniu przygotowany do wysadzenia w powietrze. Odbudowany w latach 1948-1960. Z prawej strony amfiteatr, zbudowany przez Jana Chrystiana Kamsetzera w roku 1790 na wzór antycznego teatru w Herculanum.
800x596 93 KB


WARSZAWA
Widok parku z tarasu przed pałacem w Łazienkach.

1796. Akwarela, gwasz. 38,9 x 53,4 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
-----------------------------------
Pośrodku, w kępie drzew amfiteatr widziany od północy. W głębi, z lewej, widok na Czerniaków.
800x562 88 KB


WARSZAWA
Łazienki.

1797. Akwarela. 36,6 x 50 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
-----------------------------------
Grupa z lewej strony skopiowana jest z  obrazu Kazimierza Wojniakowskiego "Zebranie towarzyskie w parku".
800x582  138 KB

WARSZAWA
Amfiteatr w Łazienkach, widok od południa..

Po 1800. Akwarela. 42,7 x 58,8 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
800x578 85 KB

WARSZAWA
Widok Łazienek królewskich od północy.

Po 1801. Akwarela. 33,8  x 48,2 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
-----------------------------------
Fasada północna pałacu ukończona w roku 1788. Z lewej strony fragment budynku Wielkiej Oficyny, wzniesionego w roku 1788 dla służby dworskiej.
800x563 101 KB


WARSZAWA
Pałac na Wyspie w Łazienkach.

1808. Akwarela, gwasz, papier. 42,4 x 59,5 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
800x568
91 KB

 

Zawartość stron z obrazami Zygmunta Vogla

  Zygmunt Vogel - str. 1    - Czerna, Częstochowa, Dąbrowica, Dęblin, Drzewica, Gdańsk, Góra nad Narwią, Jabłonna, Janowiec.
  Zygmunt Vogel - str. 2    - Kazimierz, Kock, Kraków.
 
Zygmunt Vogel - str. 3    - Krasnystaw, Krzeszowice, Łańcut, Łobzów, Małogoszcz, Nieborów.
  Zygmunt Vogel - str. 4    - Niegoszowice, Nowy Dwór, Ojców, Olesin, Olkusz, Olsztyn k. Częstochowy.
  Zygmunt Vogel - str. 5    - Ossolin, Ostróg, Pieskowa Skała, Poczajów, Puławy, Rabsztyn, Radziejowice.
  Zygmunt Vogel - str. 6    - Siedlce, Tarnów, Tęczyn, Ujazd.
  Zygmunt Vogel - str. 7    - Warszawa.
  Zygmunt Vogel - str. 8    - Warszawa.
   Zygmunt Vogel - str. 9    - Warszawa.
   Zygmunt Vogel - str. 10  - Wilno, Wiślica, Witoszyn.
  Zygmunt Vogel - str. 11  - inne obrazy.
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia