Zygmunt Vogel
Warszawa 1764 - Warszawa 1826

Życiorys

Źródła

Kolejność alfabetyczna według nazw miejscowości.

Większość opisów obrazów pochodzi z książek p. Krystyny Sroczyńskiej wymienionych w spisie źródeł.


KAZIMIERZ
Widok Kazimierza od strony Puław.
1792. Akwarela. 37,5 x 58 cm. 
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-----------------------------------
Widok z brzegu Wisły. Z lewej strony, na wzgórzu ruiny zamku dolnego, niżej kościół farny, w głębi kościół Reformatów.
800x474
77 KB

KAZIMIERZ
Widok Kazimierza od strony klasztoru Reformatów.
1794. Akwarela. 39,5 x 59,8 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-------------------------------------
Z prawej strony, w głębi, ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Na wysokim wzgórzu czternastowieczna wieża gotycka z zamku górnego, niżej zamek dolny, późnogotycko-renesansowy z połowy XVI wieku, przebudowany w pierwszej połowie XVII wieku. Odświeżony przez Augusta II  i ponownie zniszczony w latach 1707-1714 podczas walk o tron polski między Augustem II a Stanisławem Leszczyńskim. Pośrodku kościół farny późnogotycko-renesansowy, zbudowany w latach 1586-1589. W lewym rogu fragment klasztoru Reformatów.
800x476
91 KB

KAZIMIERZ
Widok spod łuku bramy wejściowej na zamek w Kazimierzu.
1792. Akwarela. 37,9 x 58,5 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
---------------------------------------
Widok poprzez łuk zniszczonej renesansowej bramy głównej, prowadzącej na dziedziniec zamkowy. Szczątki późnobarokowego portalu prowadzącego na dziedziniec pałacowy pochodzą prawdopodobnie z czasów odnawiania zamku za Augusta II, po ciężkich uszkodzeniach w czasie wojen szwedzkich. W prześwicie widoczny zamek z czworokątną wieżą, mocno podniszczony, zwieńczony renesansowymi attykami. Attyki grożące zawaleniem usunięto w roku 1806.
800x481
88 KB

KAZIMIERZ
Widok z bramy zamku na wieżę i Wisłę w Kazimierzu.
1792. Akwarela. 37,7 x 58,5 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
---------------------------------------
Widok w kierunku Puław poprzez arkadę głównej bramy wjazdowej. Na szczycie wzgórza widnieje okrągła wieża gotycka  z XIV wieku, zakończona blankami zwana dla swej strażniczej funkcji Ostrzeżnikiem.
800x480
90 KB

KAZIMIERZ
Widok części miasta Kazimierza.  
1792. Akwarela. 37,5 x 58,5 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-----------------------------------------
Nad brzegiem Wisły, przy Gdańskim Przedmieściu wiodącym do Puław późnorenesansowe spichrze zbudowane na przełomie XVI i XVII wieku i w pierwszej połowie XVII wieku, w okresie największego rozkwitu Kazimierza. W 1791 roku znajdowało się w mieście jeszcze 25 spichrzów murowanych, w tym 12 na Gdańskim Przedmieściu i 10 na Krakowskim Przedmieściu, ale dziewięć z nich było już wtedy w ruinie lub chyliło się ku niej.
800x483
100 KB

KAZIMIERZ
Widok klasztoru Reformatów i kościoła św. Anny w Kazimierzu.
1792. Akwarela. 37,2 x 58 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
------------------------------------------
Z lewej strony barokowy klasztor Reformatów z 1626 roku fundacji biskupa poznańskiego Henryka Firleja. Kościół zbudowany w latach 1680-1690 z wyzyskaniem starszej budowli, powiększony w latach 1762-1766. Budynek klasztorny wzniesiony w latach 1639-1688. Zabudowania otoczono murami w latach 1708-1741. Z prawej strony kościół, dawniej szpitalny, św. Anny, wzniesiony w latach ok. 1649-1670. Pośrodku, w oddali na wzgórzu, zamek w Janowcu.
800x473
73 KB

KAZIMIERZ
Widok rynku w Kazimierzu.
1794. Akwarela. 38,7 x 59,7 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-------------------------------------------
Widok od strony kościoła farnego. Zabudowę tworzą drewniane domki z podcieniami i zwarty ciąg siedemnastowiecznych kamieniczek z prawej strony, który rozpoczyna Ratusz z klasycystycznym portykiem dobudowanym w XVIII wieku. Z lewej strony na wzgórzu kościół Reformatów.
800x481
90 KB

KOCK
Pałac Anny z Sapiechów Jabłonowskiej.
1796. Pióro, pędzel, tusz. 33,9 x 49,2 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
----------------------------------------------
Widok od zajazdu. Pałac klasycystyczny, połączony ćwierćkolistymi kolumnowymi galeriami z dwiema oficynami, przebudowany z dawnego pałacu Firlejów około 1780 roku dla Anny z Sapiehów Jabłonowskiej według projektu Szymona Bogumiła Zuga. Jego dziełem jest również przerzucony nad wąwozem most prowadzący na dziedziniec pałacowy. Pałac został przebudowany w 1825 roku przez Henryka Marconiego.
800x559
88 KB

KOCK
Kościół parafialny i ratusz.
1796. Akwarela. 36 x 53 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
----------------------------------------------
Widok rynku przebudowanego przez Annę z Sapiehów Jabłonowską w czwartej ćwierci wieku XVIII, wg jednolitej koncepcji architektonicznej Szymona Bogumiła Zuga. Z prawej strony ratusz z piętrowym korpusem głównym, zwieńczony wieżą z obeliskiem i z parterowymi skrzydłami bocznymi zawierającymi kramy, zbudowany przez Zuga, rozebrany w XIX wieku. W głębi kościół parafialny, klasycystyczny, z dwiema symetrycznie ustawionymi dzwonnicami, również dzieło Zuga z lat 1779-1782.
800x535
96 KB

KOCK
Widok od strony rzeki Wieprz.
1796. Akwarela. 41,7 x 58,9 cm. 
Muzeum Narodowe, Warszawa.
------------------------------------------
Z lewej, na skarpie, ogrodowa elewacja pałacu. Ćwierćkolista galeria łącząca budynek główny z oficyną, zasłonięta siatką ptaszarni. W głębi, pośrodku widoczny ratusz a na prawo od niego kościół.
800x534
91 KB

KOCK
Widok Kocka od gościńca.
1796. Akwarela. 41,7 x 58,7 cm. 
Muzeum Narodowe, Warszawa.
--------------------------------------------
Panoramiczny widok od gościńca, ujmujący od lewej do prawej: pałac, kościół, ratusz oraz zabudowania miasteczka.
800x529
78 KB

Pod KRAKOWEM
Droga do Krakowa (fragment).
1792. Rysunek ołówkiem. 21,5 x 26,9 cm. 
Muzeum Narodowe, Kraków.
549x600  68 KB

Pod KRAKOWEM
Między Krakowem i Wodzisławiem (fragment).
1792 (?). Rysunek ołówkiem. 13,7 x 21,4 cm. 
Muzeum Narodowe, Kraków.
800x339
  59 KB


KRAKÓW
Ruiny klasztoru przy kościele św. Piotra w Krakowie.
1795. Pióro, tusz. 18 x 24 cm. 
Muzeum Narodowe, Warszawa.
 800x612
103 KB

KRAKÓW
Widok Barbakanu i Bramy Floriańskiej z obozującym taborem Kozaków.
1799. Akwarela na rysunku piórkiem. 19,2 x 24,7 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-----------------------------------------
Barbakan późnogotycki z lat 1498-1499. Brama Floriańska gotycka, wzniesiona przed rokiem 1307, nadbudowana w roku 1498, z chełmem z roku 1660. Mury miejskie z przełomu XIII i XIV wieku, rozbudowane z dodaniem zewnetrznego obwodu w początkach XV wieku, w większości wyburzone po roku 1806. Obozujący pod murami miasta tabor Kozaków należał do korpusu rosyjskiego pod wodzą generała Aleksandra Rimskiego Korsakowa, który jako ochotnik w armii austriackiej księcia Koburskiego uczestniczył w wojnie z Francją w roku 1799.
800x636
124 KB

KRAKÓW
Widok Bramy Sławkowskiej w Krakowie.
1799. Rysunek piórem i pędzlem tuszem. 19,2 x 24,7 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
---------------------------------------
Widok zespołu obwarowań w sąsiedztwie Bramy Sławkowskiej. Budynek bramny wzniesiony został na przełomie wieków XIII i XIV, we wczesnym okresie fortyfikowania miasta. Obok późniejsze baszty Krawiecka i Szewska oraz beluard ziemny. Wszystko rozebrane na początku XIX wieku.
800x518
89 KB

KRAKÓW
Widok na Wawel od strony przedmieścia Wesoła.
1807. Akwarela na rysunku piórkiem. 29 x 43,7 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-----------------------------------------
Zamek królewski widziany od naroża z Kurzą Stopką, obok, z prawej strony szczyty katedry. Nad gęsto zadrzewionym ogrodem masyw zabudowań pojezuickich z kopułą wczesnobarokowego kościoła Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej, z lewej strony górna część barokowego kościoła Bernardynów na Stradomiu i szczyt Bramy Grodzkiej.
800x530  99 KBZawartość stron z obrazami Zygmunta Vogla

  Zygmunt Vogel - str. 1    - Czerna, Częstochowa, Dąbrowica, Dęblin, Drzewica, Gdańsk, Góra nad Narwią, Jabłonna, Janowiec.
  Zygmunt Vogel - str. 2    - Kazimierz, Kock, Kraków.
 
Zygmunt Vogel - str. 3    - Krasnystaw, Krzeszowice, Łańcut, Łobzów, Małogoszcz, Nieborów.
  Zygmunt Vogel - str. 4    - Niegoszowice, Nowy Dwór, Ojców, Olesin, Olkusz, Olsztyn k. Częstochowy.
  Zygmunt Vogel - str. 5    - Ossolin, Ostróg, Pieskowa Skała, Poczajów, Puławy, Rabsztyn, Radziejowice.
  Zygmunt Vogel - str. 6    - Siedlce, Tarnów, Tęczyn, Ujazd.
  Zygmunt Vogel - str. 7    - Warszawa.
  Zygmunt Vogel - str. 8    - Warszawa.
   Zygmunt Vogel - str. 9    - Warszawa.
   Zygmunt Vogel - str. 10  - Wilno, Wiślica, Witoszyn.
  Zygmunt Vogel - str. 11  - inne obrazy.
   
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia