Zygmunt Vogel
Warszawa 1764 - Warszawa 1826

Życiorys

Źródła

Kolejność alfabetyczna według nazw miejscowości.

Większość opisów obrazów pochodzi z książek p. Krystyny Sroczyńskiej wymienionych w spisie źródeł.
WARSZAWA
Fragment ogrodu Powązki Czartoryskiej z ruinami łuku triumfalnego.

Ok. 1800. Rysunek ołówkiem i pędzlem bistrem. 19,2 x 24,7 cm.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
-------------------------
Ogród sielankowy Powązki został założony ok. 1770 roku przez Izabellę Czartoryską przy współpracy Jana Piotra Norblina i Szymona Bogumiła Zuga. Ogród wraz z pawilonami został doszczętnie zniszczony w roku 1794.
800x634 129 KB


WARSZAWA
Widok biblioteki Załuskich.

1801. Akwarela. 28,5 x 44,1 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
800x498 94 KB


WARSZAWA
Bielany.

1801. Rysunek ołówkiem. 29,6 x 48,5 cm.
Biblioteka Akademii Nauk Ukrainy, Lwów.
800x491
81 KB


WARSZAWA
Widok Młocin.
1803. Akwarela. 48 x 65,8 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
-----------------------------------
Widok poprzez Wisłę na posiadłość Henryka Brühla, ministra i ulubieńca Augusta III, który wielokrotnie podejmował króla w Młocinach, później syna Henryka, Alojzego Fryderyka. Po roku 1790 posiadłość stała się własnością Michała Starzeńskiego, a od 1820 należała do rodziny Pothsów, z których Adolf sprzedał ją w roku 1907 magistratowi Warszawy. W ogrodzie angielskim okrywającym zbocze skarpy wiślanej, widoczny pałacyk, zbudowany po roku 1748 przez Jana Fryderyka Knöbla i różne pawilony parkowe, przypuszczalnie wzniesione w latach 70-tych XVIII wieku przez Szymona Bogumiła Zuga. Do dzisiaj zachował się tylko pałacyk, który zmieniając właścicieli ulegał zniekształceniom; szczególnie niefortunna była przebudowa w 1898 roku. Zniszczony podczas działań wojennych, odrestaurowany w latach 1947-1949.
800x586 115 KB


WARSZAWA
Widok Warszawy od strony Nowego Miasta.
1804. Akwarela. 48,5 x 67 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
-----------------------------------
Widok w kierunku południowym. Za luźną zabudową na skarpie wiślanej rysuje się panorama Warszawy - Stare i Nowe Miasto. Ponad dachami kamieniczek góruje (od lewej) sylweta dachu gotyckiej katedry Św. Jana, barokowa wieża kościoła Jezuitów, gotycka wieża kościoła Najświętszej Marii Panny, kopuła kościoła Sakramentek, dachy kościołów Dominikanów i Paulinów, pałac Sapiehów, sylweta kościoła Franciszkanów. Z lewej, na stronie praskiej - barokowy kościół Bernardynów.
800x588 105 KB

WARSZAWA
Widok Warszawy od strony Pragi.
1804 lub 1807. Akwarela. 50,5 x 66,6 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
-----------------------------------
Widok na rozległą panoramę miasta poprzez Wisłę z przedmieścia Pragi. Pośrodku wyróżnia się rokokowa fasada Zamku Królewskiego wzniesiona za Augusta III w roku 1742, ponad nią barokowa wieża zamkowa z roku 1622. Zamek spalony częściowo w 1939, wysadzony w powietrze w 1944 roku, od 1971 odbudowywany, od 1981 roku zwiedzającym udostępniane są kolejne odtworzone sale. Na prawo od Zamku budowle Starego i Nowego Miasta: gotycka katedra Św. Jana, Barokowe kościoły Jezuitów, Pijarów, Paulinów, Dominikanów i Sakramentek oraz gotycka kolegiata Najświętszej Marii Panny. Na lewo - zabudowa ciągnąca się wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia: gotycki kościół Bernardynów, barokowe kościoły Karmelitów, Wizytek i Św. Krzyża, barokowy pałac Kazimierzowski (w latach 1765-1794 siedziba Szkoły Rycerskiej). W dali widoczny zamek Ujazdowski i łąki wilanowskie. Na pierwszym planie, z lewej, drewniane domy wsi Golędzinów i głębiej barokowy kościół Bernardynów z XVII wieku, rozebrany w 1811 roku.
800x614
108 KB


WARSZAWA
Widok części Ogrodu Mokotowskiego z okolicami.
1805. Akwarela na papierze. 59 x 68,5 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
-----------------------------------
Widok przedstawia fragment dolnego ogrodu posiadłości Mokotów, ujęty z drogi Wilanowskiej (dzisiejszej ulicy Belwederskiej) w kierunku południowo-zachodnim (dzisiejszej ulicy Puławskiej). Za mostem sztuczna ruinka, w perspektywie pałac w Królikarni i zabudowania wsi Szopy. Porównaj z akwarelą z roku 1790.
800x535 94 KB


WARSZAWA
Willa Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej na Mokotowie. Ul. Puławska 55/59.
1806. Akwaforta wykonana przez Jana Freya wg rysunku Z. Vogla. 24,9 x 29,8 cm.
800x628 116 KB


WARSZAWA
Widok galerii gotyckiej w Wilanowie.
1806. Akwaforta wykonana przez Jana Freya wg rysunku Z. Vogla. 35,7 x 50,5 cm.
800x639 91 KB


WARSZAWA
Widok "fety" urządzonej w dawnej bibliotece królewskiej na zamku w Warszawie.
1808. Pędzel, sepia. 17 x 27 cm.
Zbiory Artystyczno-Naukowe Towarzystwa Historyczno-Literackiego w gmachu Biblioteki Polskiej w Paryżu.
-----------------------------
Przedstawienie urządziła Teresa Tyszkiewiczowa w dzień urodzin brata, księcia Józefa Poniatowskiego, 6 maja 1808 r.
Obrazek wprawiony jest od wewnatrz w wieko szkatułki na listy, podarowanej Talleyrandowi przez Teresę Tyszkiewiczową.
800x489
95 KB


WARSZAWA
Brama tryumfalna na placu 3 Krzyży w Warszawie wzniesiona po kampanii w 1809r.
1811. Miedzioryt podtrawiany. 54 x 66 cm.
Odbitki m.in. w MNK i MNW.
----------------------------------
Oznaczenie: "Zygmunt Vogel rysował. Jakób Kubicki budował. Carl August Richter sztychował".
Napis: "Pamiątka Chwalebnego Powrotu Woyska Narodowego po Szczęśliwie Dla Oręża Polskiego Odbytey  (Kampanii MDCCCIX R. Wdzięczni obywatele i Mieszkańcy Warszawy swym walecznym oswobodzicielom, współrodakom na ich przyjęcie wystawili tę bramę tryumfalną obok złotych Krzyżów na Nowym Świecie, przy Której wchodzące do Miasta na zimowe leże waleczne Pułki piechoty 2, 6, 8 oraz 3 y 6 iazdy) prowadzone naczelnie przez Pułkownika Pułku 2 piechoty Stanisława Hrabię Potockiego, tudziesz [!] Pułkowników Sierawskiego 8-mego Stuarta piechoty (oraz 3 Łączyńskiego i 6 Dziewanowskiego iazdy witał Zastępca Prefekta Departamentu Warszawskiego Franciszek Nakwaski z urzędnikami) wszystkich Magistratur oraz Gwardyą Narodową Warszawską dnia 14 miesiąca Grudnia 1809 roku".
800x536
91 KB


WARSZAWA
Scena we wnętrzu kościoła Loretańskiego na Pradze.
1811. Pędzel, sepia. 32 x 47,7 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział w Nieborowie.
800x519
89 KB


WARSZAWA
Widok austerii w Młocinach.
1812. Akwarela. 35,5 x 55,5 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
-----------------------------------
Widok fragmentu Młocin poza ogrodem Brühla.
Z lewej strony klasycystyczna austeria, czyli karczma wiejska, w głębi wiatrak holenderski, przypuszczalnie projektu Szymona Bogumiła Zuga.
800x506 89 KB


WARSZAWA
Widok Belwederu w Warszawie.
1818. Litografia. 20,6 x 34,3 cm.
800x470
87 KB


WARSZAWA
Widok Warszawy wzięty z Pragi spod kościoła Loretańskiego.
1822. Akwaforta wykonana przez J. Fishbacha wg akwareli Z. Vogla z 1821 r.
Różniące się wymiarami egzemplarze znajdują się m.in. w MNK i MNW.
800x440
79 KB


WARSZAWA
Kościół katedralny św. Jana w Warszawie.
1825. Akwarela. 54,5 x 45,5 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.
------------------------------------
Wzniesiony przy ulicy Świętojańskiej w końcu wieku XIV, (od roku 1406 kolegiata, od 1798 katedra), podczas przebudowy w drugiej ćwierci XVII wieku otrzymał fasadę barokową (przedstawioną na obrazie), przebudowaną na neogotycką przez  Adama Idźkowskiego w latach 1836-1840. Zniszczony i spalony w roku 1944, po powstaniu wysadzony w powietrze. Odbudowany w latach 1947-1956 w nawiązaniu do form gotyckich. Z lewej strony fragment kościoła Jezuitów fundacji Zygmunta III, zbudowanego w latach 1606-1626 w stylu wczesnego baroku. Zburzony w roku 1944, odbudowany w latach 1949-1958.
687x800 109 KB


WARSZAWA
Widok Warszawy.
?. Pędzel, tusz, pióro. 18 x 24,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków.
800x583 74 KB


WARSZAWA
Widok pałacu Marymontu.
?. Pędzel, sepia, pióro. 20 x 25,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków.
---------------------------------
Napis na odwrocie: "Widok Pałacu Marymondtu z Officynamy i placem obszernym".
800x597 81 KB


WARSZAWA
Krajobraz z kaplicą kończącą kalwarię Ujazdowską w Warszawie.
?. Akwaforta. 5,7 x 8,7 cm.
800x465 125 KB

 

Zawartość stron z obrazami Zygmunta Vogla

  Zygmunt Vogel - str. 1    - Czerna, Częstochowa, Dąbrowica, Dęblin, Drzewica, Gdańsk, Góra nad Narwią, Jabłonna, Janowiec.
  Zygmunt Vogel - str. 2    - Kazimierz, Kock, Kraków.
 
Zygmunt Vogel - str. 3    - Krasnystaw, Krzeszowice, Łańcut, Łobzów, Małogoszcz, Nieborów.
  Zygmunt Vogel - str. 4    - Niegoszowice, Nowy Dwór, Ojców, Olesin, Olkusz, Olsztyn k. Częstochowy.
  Zygmunt Vogel - str. 5    - Ossolin, Ostróg, Pieskowa Skała, Poczajów, Puławy, Rabsztyn, Radziejowice.
  Zygmunt Vogel - str. 6    - Siedlce, Tarnów, Tęczyn, Ujazd.
  Zygmunt Vogel - str. 7    - Warszawa.
  Zygmunt Vogel - str. 8    - Warszawa.
   Zygmunt Vogel - str. 9    - Warszawa.
   Zygmunt Vogel - str. 10  - Wilno, Wiślica, Witoszyn.
  Zygmunt Vogel - str. 11  - inne obrazy.
 
Strona główna Galerii
Spis malarzy
Nowości i uzupełnienia