Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883


    Akwarelista i rysownik amator. Po 1831 przebywał we Włoszech, Szwajcarii a głównie w Paryżu, gdzie uczył się rysunku. Przyjaźnił się z Chopinem. Od 1856 w Polsce, w licznych wędrówkach po kraju zgromadził wiele rysunków przedstawiających widoki miast i zabytków architektury. Wydał je w Albumie widoków Polski... (1873-83).

(Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1975)

    Tyle encyklopedia. Wkrótce napiszę więcej o Napoleonie Ordzie, gdyż strzelec pułku Czwartaków, odznaczony za waleczność w Powstaniu Listopadowym krzyżem Virtuti Militari, pozbawiony majątku wieloletni wygnaniec amnestiowany dopiero w 1856 roku, zasługuje na nasz szacunek nie tylko ze względu na pozostawione ponad 1000 rysunkow i akwarel o wartościach dokumentalnych i artystycznych. 


 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)