Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Wołyń - rysunki (1)

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.


ANTONINY. 
Pałac Potockich.
Widok od strony ogrodu. Pałac, dwukondygnacjowy w części środkowej, z parterowymi skrzydłami bocznymi i obiegającym całość tarasem; wśród drzew widoczna kopuła kaplicy pałacowej. Napis: Antoniny od Ogrodu; napis na podkładzie: Antoniny. Wołyń.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 29,6 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4133 (Teka Wołyń).
800x551
102 KB

ANTONINY.
Parterowy pawilon ogrodowy, na planie kwadratu, z wielobocznym belwederem.
Napis: Pawilon w Ogrodzie w Antoninach; napis na podkładzie: Antoniny pawilon ogrodowy. Wołyń.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany sepią. 20,5 x 29,5 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4134 (Teka Wołyń).
800x571
70 KB

BIAŁOKRYNICA. 
Pałac Czosnowskich i ruiny dawnego zamku Zbaraskich.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy z trzykondygnacjowym ryzalitem zwieńczony krenelażem, z cylindrycznymi skarpami; od strony elewacji ogrodowej czworoboczna wieża z krenelażem i wieżyczkami na narożach; z prawej strony ruiny zamku połaczone z korpusem pałacu dawnym murem zamkowym. Dat.: 7 Lipca. Napis: Białokrynica Alex. Czosnowski; napis na podkładzie: Wołyń Białokrynica.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,7 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4144 (Teka Wołyń).
800x593
98 KB

BIAŁOZÓRKA. 
Pałac Brzostkowskich.
Widok od strony podjazdu. Pałac trzykondygnacjowy z portykiem kolumnowym w wielkim porządku i dobudowanym na osi pałacu od strony ogrodu dwukondygnacjowym budynkiem z loggią na pierwszym piętrze. Dat.: 24 Czerwca. Napis: Początek rzeki Zbrucza; ż. Krasicka; Białozorka Hr. Brzostkowskich; Michał; napis na podkładzie: Wołyń Białozórka.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,7 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4145 (Teka Wołyń).
800x607
105 KB

CUDNÓW. 
Dwór Rzewuskich.
Widok od strony podjazdu. Dwór parterowy z portykiem kolumnowym w fasadzie i gankiem kolumnowym z werandą w elewacji bocznej. Dat.: 8 Września. Napis: Czudnów Dom H. Rzewuskiego; napis na podkładzie: Czudnów Wołyń.
1874. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,9 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4152 (Teka Wołyń).
800x601
99 KB

CZAJCZYŃCE. 
Pałac Orłowskich dawniej Wiśniowieckich, Mniszchów.
Widok od strony ogrodu. W ryzalicie środkowym portyk kolumnowy. Napis: Czajczyńce Michał Orłowski w ...[nieczytelne]; napis na podkładzie: Wołyń.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,4 x 27,7 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4154 (Teka Wołyń).
800x600
109 KB

HOŁOBY. 
Ruiny pałacu Wilgów.
Widok od strony wjazdu. Z prawej strony dwukondygnacjowy budynek bramny, kryty dachem łamanym, zwieńczony drewnianą kopuła z latarnią; z lewej strony dwukondygnacjowy pawilon; w głębi ruiny pałacu. Napis: Brama i Ruiny Pałacu familij Wilgów - Hołoby - Podho... [nieczytelne]; napis na podkładzie: Wołyń, Hołoby
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 21,3 x 28,5 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4162 (Teka Wołyń).
800x553
91 KB

KRZEMIENIEC. 
Kościół pofranciszkański i ruiny zamku biskupów wileńskich dawniej książąt litewskich na Górze Królowej Bony.
Widok ogólny od strony tarasu (?) z balustradą. Kościół z wieżą w fasadzie ujętą spływami i drugą nad prezbiterium; wokół budynki klasztorne; w głębi na górze ruiny zamku. Dat.: Krzemieniec 6 Lipiec. Napis: Założony i uposażony p. Kr. Bonę r. 1538 Kościół pofranciszkański; napis na podkładzie: Wołyń Krzemieniec (ruiny zamku Król. Bony) Kościół pofranciszkański.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,8 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4149 (Teka Wołyń).
*****
Opisane wierszem zdjęcia przedwojennego Krzemieńca (76 fotografii) można obejrzeć w witrynie http://www.krzemieniec.zascianek.pl/
800x609
74 KB

LACHOWCE. 
Kościół Dominikanów i kościół parafialny.
Widok od strony rzeki Horyń. Z lewej strony kościół dwuwieżowy z sygnaturką; obok budynki klasztorne; z prawej strony kościół parafialny z kopułą na wielobocznym bębnie i portykiem kolumnowym. Napis: Kościół zbudowany p. Sieniutę 1612; X Sapiehów; Lachowce; Kościół X. Dominikanów; napis na podkładzie: Wołyń lachowce, - Kościół paraf. i Dominikanów.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,8 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4184 (Teka Wołyń).
800x579
88 KB

LUBAR. 
Kościół parafialny podominikański p.w. śś. Michała i Jana Nepomucena i klasztor.
Widok od strony rzeki Słucz. Kościół z kopułą nad nawą; po obu stronach budynki klasztorne dwukondygnacjowe z portykami kolumnowymi; w odrodzeniu arkadowa dzwonnica-brama. Napis: Lubar Kościół Dominikański; rzeka Słucz; napis na podkładzie: Lubar. Wołyń.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,7 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4186 (Teka Wołyń).
800x576
71 KB

LUBAR. 
Pałac Wodzickich.
Widok od strony rzeki Słucz. Pałac dwukondygnacjowy z portykiem kolumnowym w wielkim porządku oraz loggiami w elewacjach bocznych; wokół zabudowania gospodarcze. Napis: Lubar; napis na podkładzie: Lubar, - pałac. Wołyń.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,7 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4188 (Teka Wołyń).
800x574
67 KB

ŁUCK. 
Kościół katedralny pojezuicki p.w. Św. Trójcy.
Widok fasady. Kościół z kopułą na skrzyżowaniu naw, z dwukondygnacjową fasadązwieńczoną trójkątnym przyczółkiem, flankowaną dwiema wieżami; przed kościołem fragment arkadowej dzwonnicy. Napis: Katedra w Łucku - PoJezuicki Kościół. G. Wołyńska; napis na podkładzie: Łuck, - Katedra. Wołyń.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany sepią. 20,2 x 29,1 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4191 (Teka Wołyń).
800x569
101 KB

ŁUCK. 
Ruiny kościoła i klasztoru podominikańskiego.
Widok prezbiterium i elewacji bocznej od strony rzeki Styr. Napis: Łuck były Kościół i Klasztor O.O. Dominikanów. Miasto znane w VII wieku. Tu W.X. Witold chciał się Koronować na Króla łitwy na zjeździe Monarchów r. 1429; G. Wołyńska; napis na podkładzie: Łuck, - ruiny Kośc. i klaszt. Dominikanów. Wołyń.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 29,2 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4192 (Teka Wołyń).
800x580
84 KB

MIĘDZYRZECZ OSTROGSKI.
Kościół i klasztor pofranciszkański.
Widok od strony rzeki Zbytenki. W obrębie murów obronnych z basztami na narożach i czworokątnym budynkiem bramnym, kościół z wieżami i z kopułami na wysokich bębnach oraz zabudowania klasztorne. Dat. Międzyrzec Ostrogski 30 Sierp. Napis: Janusz X. Ostrogski Założył r 1606 Kościół Franciszkański o 5 Kopułach; rzeka Zbytenka wpada do Wilij; napis na podkładzie: Wołyń Międzyrzec Ostrogski kościół Franciszkanów.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,7 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4186 (Teka Wołyń).
800x594
78 KB

MIROPOL. 
Pałac Czapskich.
Widok fasady. Pałac dwukondygnacjowy o zróżnicowanej bryle, z czworokątną wieżą i parterową częścią zwieńczonymi krenelażem; z lewej strony w głębi kościół z sygnaturką; z prawej kościół z kopułą. Napis: Miropol nad Słuczą; napis na podkładzie: Wołyń Miropol - dwór.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,9 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4204 (Teka Wołyń).
800x583
67 KB

MŁYNÓW. 
Pałac Chodkiewiczów.
Widok fasady i elewacji bocznej. Z lewej strony fragment dwukondygnacjowej oficyny; z prawej pawilon o zróżnicowanej bryle, z tarasem na arkadach i rotundą w narożu. Napis: Młynów; napis na podkładzie: Wołyń Młynów - pałac.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 22,8 x 31,2 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4207 (Teka Wołyń).
800x579
103 KB

MOŁOCZKI. 
Pałac Zamojskich dawniej Giżyckich.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy z portykiem kolumnowym w wielkim porządku i z pozornymi ryzalitami bocznymi; z lewej strony kaplicz pałacowa z portykiem kolumnowym; na pierwszym planie przy bramie wjazdowej parterowa stróżówka (?). Napis na podkładzie: Mołoczki, - pałac. Wołyń.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,8 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 44212 (Teka Wołyń).
800x587
100 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)